U notariusza

U notariusza
Obowiązki informacyjne ciążące na notariuszu
2 listopada 2017

Tak jak ocenia Sąd Najwyższy to notariusz ponosi odpowiedzialność za szkody jakie wyrządzone są w trakcie przygotowywania aktu notarialnego...

Poradnik prawny

Przygotowanie intercyzy

10 stycznia 2018

Poradnik prawny
Umowa najmu instytucjonalnego
3 listopada 2017

Od września roku 2017 mamy nowy typ umowy najmu, który pokrewny jest do najmu okazjonalnego jaki mieliśmy do tej pory. Jest to umowa najmu...

Spadek i darowizna

Spadek i darowizna
Darowizna na rzecz współmałżonka
29 października 2017

Dość często pojawiające się pytania dotyczą tego jak wygląda sytuacja współmałżonków w momencie, gdy jeden z nich będzie miał...