• 27 listopada 2021

Współwłasność nieruchomości

Pojawiają się często pytanie o to jak wyglądać będzie sytuacja współmałżonków w momencie, gdy jeden z nich posiada nieruchomość przed ślubem i po ślubie będą chcieli, by stała się ona współwłasnością. Takie pytania dość często się obecnie pojawiają i budzą spore zainteresowanie. Dlatego warto będzie się bliżej tym tematem zająć i zainteresować się jak to będzie w praktyce wyglądało.

Należy na początku zaznaczyć, że własność na prawach wspólności ustawowej będzie bardziej wiązać małżonków niż współwłasność po części.

Nieruchomość jaka będzie odziedziczona przez jedną stronę będzie jej osobistym majątkiem, ponieważ nabyta będzie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeśli współmałżonkowie zaczną wspólnie mieć nakłady na taką nieruchomość i będą ją wspólnie zamieszkiwać to można będzie zawrzeć umowę, na podstawie której do księgi wieczystej będzie dopisany współmałżonek na prawach wspólności ustawowej.

Jeśli małżonkowie zdecydowali się na majątkową umowę małżeńską tak zwaną intercyzę, w której wprowadzili rozdzielność majątkową, to aby mogło dojść do tego, że druga osoba stanie się współwłaścicielem nieruchomości notariusz będzie musiał przygotować umowę, w której w ramach darowizny cześć nieruchomości zostanie przekazana dla współmałżonka. Jest to tak zwane przesunięcie majątkowe do majątku wspólnego małżonków, albo też darowizna do majątku osobistego męża.

Umowa darowizny majątku

Jeśli w małżeństwie jest ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej co jest typowym w Polsce rozwiązaniem, wtedy będzie można doprowadzić do zmiany własności nieruchomości poprzez darowiznę nieruchomości z majątku osobistego właścicielki do majątku obojga małżonków. W ten sposób doprowadzi się do wspólnej własności na prawach majątkowej wspólności małżeńskiej a więc będzie to po prostu niepodzielna współwłasność łączna, która może wygasnąć tylko w przypadku śmierci, rozwodu, separacji czy dobrowolnego wprowadzenia przez małżonków rozdzielności majątkowej. Tak więc własność na prawach wspólności będzie wiązać małżonków bardziej niż współwłasność po części, gdyż w tym ostatnim przypadku będzie można rozporządzać swoim majątkiem udziału drugiej strony.

Jeśli będzie wykonana darowizna na rzecz współmałżonka będzie to czynność wolna od podatku od darowizn.

W wypadku umowy darowizny z majątku osobistego do wspólnego strony będą płacić u notariusza opłaty sądowe 200 złotych i wynagrodzenie dla notariusza na poziomie maksymalnej wysokości 1490 zł podatek VAT do taksy i dodatkowo również koszty wypisów, jakie będzie przygotowywał dla nich notariusz z przygotowanego aktu.

Gdy przedmiotem będzie udział wynoszący połowę nieruchomości wtedy opłaty będą wynosić 100 złotych i także taksę liczy się od połowy wartości nieruchomości. Oczywiście można także decydować się na negocjacje z notariuszem, by w ten sposób doprowadzić do tego, że płacona taksa będzie jednak niższa. Na pewno warto będzie taką próbę podjąć, ponieważ będzie szansa na tpo, by w jakieś mierze te ponoszone koszty ograniczyć, co będzie korzystne dla nas.

Top