• 27 listopada 2021

Jeśli będziemy chcieli korzystać z odziedziczonego majątku trzeba będzie mieć poświadczone urzędowo prawo do spadku. Do niedawna jednym sposobem było sądowe stwierdzenie nabycia spadku. To wiązało się z koniecznością składania wniosku do sądu i czekanie na rozprawę nawet kilka miesięcy.

 POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Obecnie mamy już rozwiązanie alternatywne w stosunku do tego, które nazywa się notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Pozwala to skrócić cały czas oczekiwania do kilku dni, sama wizyta w kancelarii zajmie około godziny. Jest to również większy komfort, nie będzie wezwań do sądu, nie będzie stresu, umawiamy się z notariuszem na dogodną dla nas godzinę. Przy okazji dostaniemy także wskazówki co do tego jakie dokumenty będzie trzeba zgromadzić. Jedyne co trzeba będzie zrobić to zgromadzić wszystkich spadkobierców w jednym czasie w kancelarii notarialnej.

Sporządzany będzie protokół dziedziczenia, który będzie zawierał wszystkie wymagane prawem oświadczenia osób. Za składanie oświadczeń fałszywych będzie grozić odpowiedzialność karna. Jeżeli będzie testament to na takim spotkaniu będzie on otwierany i ogłaszany. Spadkobiercy będą składać oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku o ile będą one wymagane. Na podstawie protokołu dziedziczenia notariusz będzie sporządzał akt poświadczenia, który następnie rejestruje się w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Poświadczenie notarialne

Potwierdzenie rejestracji będziemy otrzymywać natychmiast. Rejestracja będzie niemożliwa, jeśli uprzednio już dokonane zostało poświadczenie po danej osobie. Taki zarejestrowany akt ma tą samą wartość jak postanowienie prawomocne sądu o nabyciu spadku. Notariusz wydaje wypisy aktów dla wszystkich spadkobierców. Po uzyskaniu aktu będzie trzeba w ustawowym terminie zgłosić również nabycie spadku w urzędzie skarbowym.

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

Mamy taki wymóg, że możliwość przygotowania tego dokumentu istnieje, gdy stawią się w kancelarii wszystkie osoby, które są brani pod uwagę jako spadkobiercy. Notariusz nie może sporządzić poświadczenia, jeśli wszyscy nie chcą złożyć jednobrzmiących oświadczeń, gdy jest testament szczególny, gdy spadkobierca zmarł przed lipcem 1984 roku, gdy spadkobierca był cudzoziemcem, gdy w spadku są również prawa rzeczowe albo nieruchomości położone za granicą.

Top