Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna i jej specyfika

paź 20 2017

Umowa przedwstępna charakteryzuje się tym, że jest instytucją prawa zobowiązaniowego. Jej definicja znajduje się w przepisach Kodeksu cywilnego, przyjmuje się przy tym, że poprzez zawarcie takiej umowy jedna lub każda ze stron zobowiązuje się do zawarcia tak zwanej umowy przyrzeczonej. Strony zgadzają się zatem, że zawrą ze sobą umowę, choć ma mieć to miejsce nie teraz, ale w przyszłości. Umowa przedwstępna jest więc jedną z tych, które nie pociągają za sobą...

Czytaj więcej