• 13 czerwca 2024

Pełnomocnictwo rozumiane jest jako czynność prawna dotycząca jednej strony. Polega ono na tym, że Mocodawca, czyli ten, kto udziela pełnomocnictwa, upoważnia Pełnomocnika, czyli tego, kto go reprezentuje w konkretnej sprawie, do możliwości podejmowania czynności w jej imieniu.

Rodzaje

Prawo cywilne pozwala mówić o trzech rodzajach pełnomocnictwa:

• ogólnym,

• rodzajowym – dla konkretnego rodzaju czynności,

• szczególnym – dla poszczególnych czynności.

Cechy pełnomocnictwa ogólnego

Chodzi tutaj o umocowanie do czynności zwykłego zarządu, takich jak odbiór korespondencji. Bardzo często jest tak, że udziela się go razem z pełnomocnictwem rodzajowym. Takie pełnomocnictwo daje szerszy zakres działania. Udziela się go na piśmie, choć czasem instytucje państwowe wymagają go w formie aktu notarialnego albo chociażby z poświadczonym od notariusza podpisem.

Pełnomocnictwa ogólne

Udzielanie pełnomocnictwa ogólnego

Żeby udzielić takiego pełnomocnictwa, wystarczy obecność Mocodawcy, ponieważ to on go udziela. Nie trzeba natomiast obecności Pełnomocnika.

Aby pełnomocnictwo ogólne mogło przybrać formę aktu notarialnego, potrzeba następujące informacje:

• dane Mocodawcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres, PESEL, stan cywilny,

• jego dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu),

• dane Pełnomocnika: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres, PESEL, ewentualnie stopień pokrewieństwa z Mocodawcą potrzebny do ewentualnego zwolnienia z opłaty skarbowej,

• zakres udzielanego pełnomocnictwa.

Takie pełnomocnictwo musi zostać sporządzone na bieżąco. Notariusz nie może sporządzić tekstu wcześniej. Aby go udzielić niezbędne są:

• obecność Mocodawcy w kancelarii notarialnej – musi on posiadać dowód tożsamości,

• przygotowanie tekstu pełnomocnictwa przez Mocodawcę, musi on zawierać: imiona, nazwisko Pełnomocnika, imiona rodziców, numer PESEL, ewentualnie określenie ich pokrewieństwa potrzebne do ewentualnego zwolnienia z opłaty skarbowej,

• zakres udzielanego pełnomocnictwa.

Kiedy sporządzenie pełnomocnictwa ogólnego okaże się przydatne? Najczęściej sprawdzi się ono, kiedy Mocodawca musi wyjechać zagranicę na dłuższy czas, kiedy Mocodawca zapada na chorobę, w wyniku której nie może się poruszać czy przemieszczać, by załatwiać swoje sprawy, kiedy Mocodawca nie ma czasu na załatwianie wszystkich swoich spraw i potrzebuje do tego celu pomocy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top