• 22 maja 2024

W kancelarii notarialnej dość często pojawiają się klienci, którzy zgłaszają, że wydany był im wypis a nie oryginał aktu notarialnego i czują się oszukani.

Oryginał zostaje w kancelarii notarialnej

Zdarza się niekiedy, że w kancelarii notarialnej wracają klienci z wypisem aktu notarialnego i uważają, ze zostali oszukani, że kancelaria źle pracuje ponieważ otrzymali wypis a nie oryginał aktu notarialnego. Wtedy będzie taka chwila, w której koniecznie będzie trzeba takim osobom wytłumaczyć, że tak właśnie miało być. Nikt wtedy nie pamiętać, że tak naprawdę już na początku odczytywania aktu notarialnego będzie tłumaczenie notariusza, że oryginał aktu notarialnego zawsze jest tylko jeden i zawsze będzie on pozostawał w kancelarii u notariusza, natomiast po podpisaniu zostanie wydany stronie wypis z mocą oryginały a także w godzinach pracy kancelarii będzie można zawsze uzyskać kolejny taki wypis.

Kolejna kwestia, jaka jest poruszana przez klientów to między innymi to, że numer na pierwszej stronie wypisu nie zgadza się z numerem na stronie ostatniej. Taka reklamacja również nie ma racji bytu, ponieważ sytuacja jest rzeczywiście prawidłowa. Dokładniej wygląda to bowiem tak, że numer repertorium A na pierwszej stronie wypisu informuje nas o tym, jakim numerem oznaczony będzie oryginał aktu notarialnego, natomiast numer na ostatniej stronie będzie wskazywał wyłącznie numer wypisu.

Wypis aktu notarialnego

Jeśli zdarzy się literówka

Nawet jeśli zdarzy się w akcie notarialnym literówka, nie ma powodu do tego, by podnosić raban. Warto na początek udać się do notariusza, by dokonał analizy czy dana literówka może mieć jakiś wpływ na ważność umowy, czy może wpływać na wpis do wniosku wieczystoksięgowego. Jeśli tak się zdarzy w większości sytuacji będzie można zastosować narzędzie, które określa się jako protokół oczywistej omyłki, w ten sposób ten problem będzie można pokonać.

Pamiętać trzeba, że jeśli jakaś sprawa u notariusza nie będzie jasna koniecznie trzeba zadawać pytania i albo notariusz albo pracownik jego kancelarii będzie nam udzielał informacji, odpowie na wszelkie wątpliwości jakie mogą się pojawiać.

Prawo o notariacie podkreśla, że oryginał aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce przechowywania czyli kancelarię notarialną, mogą być wydawane wyłącznie wypisy z takiego aktu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top