• 24 lipca 2024

Jakie są koszty testamentu o notariusza?

To takie pytanie, które w kancelarii notarialnej jest bardzo często zadawane, a więc ile kosztuje sporządzenie testamentu. Postaramy się więc napisać na ten temat najważniejsze informacje.

Warto dla porządku zaznaczyć, że cena za sporządzanie aktu notarialnego składać się będzie z trzech części a więc taksa notarialna netto, podatek VAT oraz cena za wypis od każdej strony A4. Dlatego właśnie warto będzie podać dokładnie jak te koszty wyglądają, jeśli chodzi o przygotowywanie dokumentu. Przykładowy cennik możesz sprawdzić na http://krakowskinotariusz.pl/oplaty.html

Koszt sporządzenia testamentu

Jeśli chodzi o maksymalną stawkę za sporządzanie aktu notarialnego, który będzie dokumentował testament wygląda to następująco:

- testament wynosi: 50 złotych netto plus 11.50 VAT plus 7,38 zł za stronę =68.88zł

- testament zawierający zapis zwykły, polecenie czy pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (wydziedziczenie) wynosi: 150 zł netto + 34,5 VAT i wypis od jednej strony = 191.88

- testament zawierający zapis windykacyjny to 200 zł + 46 zł VAT + 7,38 zł za stronę = 253,38

- odwołanie testamentu kosztuje 30 zł.

Ceny usług notarialnych

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości nie jest wymieniony często spotykany w praktyce notarialnej testament z podstawieniem, który polega na tym, że w miejsce osoby powołanej w testamencie występuje inny spadkobierca. Taki testament jest traktowany jako zwykły i kosztuje 50 zł netto. Do tego dochodzić będą jeszcze opłaty związane z Vatem

W niektórych wyjątkowych sytuacjach notariusz sporządza testamenty także poza kancelarią notarialną i wiąże się z to z czynnością dodatkową, dlatego może pobrać za to dodatkowo 50 zł.

Nie dodajemy stawek za testamenty

Istotnym jest także to, że stawki za testamenty, które będą łączyć różne elementy jak odwołanie poprzedniego testamentu czy zapis windykacyjny nie będą się sumować. Taki testament będzie kosztował tyle ile najdroższy element testamentu, nie będzie trzeba się więc obawiać tego, że ten koszt zostanie jakoś nieracjonalnie, niekorzystnie dla nas podniesiony. Tak więc niezależnie jakie zapisy będą się znajdować w takim dokumencie można oczekiwać, że koszt nie będzie wyższy niż wspominane powyżej kwoty związane z testamentem, który zwiera zapis windykacyjny. Dlatego pod tym kątem w jakieś mierze zabezpieczone zostają interesy tej osoby, która będzie chciała taki testament przygotować, ponieważ nie musi obawiać się nadmiernego kosztu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dz.U. z 2013 poz. 237

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top