• 13 czerwca 2024

W Polsce od wielu lat zatrudnienie znajdują liczni obywatele Ukrainy. Wojna, jaką wypowiedziała Rosja temu krajowi 24 lutego, zwiększyła napływ ludności, którzy, pomimo iż przysługuje im status uchodźcy, często chcą rozpocząć pracę w Polsce. Poniżej przedstawiamy, jak najprościej zatrudnić obywatela Ukrainy.

Praca dla obywateli Ukrainy – co się zmieniło?

Ukraińcy od wielu lat pracują w Polsce, nie posiadając jednak jeszcze unijnego obywatelstwa, wymagane jest od nich uzyskanie specjalnych zezwoleń na pracę. Do tej pory, osoby z Ukrainy były zatrudniane na podstawie specjalnego zezwolenia na pracę lub oświadczenia, które jest formą uproszczoną. 12 marca weszła w życie specustawa, określająca nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutym. Według nowych regulacji mogą być oni zatrudniani na takiej samej zasadzie jak Polacy, wystarczy, że przedsiębiorca powiadomi w ciągu 14 dni Urząd Pracy o podjęciu przez Ukraińca zatrudnienia.

Jeśli obywatel Ukrainy przekroczył granicę przed 24 lutym, musi uzyskać zezwolenie na pracę. Aby zatrudnić obywatela Ukrainy, możesz także złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, którego wzór znajdziesz na lexadvena.com. Jest to uproszczona procedura, która jednak ma ograniczenia czasowe. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składa w urzędzie pracodawca przed zatrudnieniem wybranej osoby. Złożenie takiego dokumentu nie skutkuje przeprowadzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy testu rynku pracy, który miałby sprawdzić, czy na to samo stanowisko nie ma zapotrzebowania wśród obywateli Polski.

Kiedy można zatrudnić Ukraińca na oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest często wybieraną przez pracodawców opcją, ponieważ jest ono proste i gwarantuje w miarę szybkie zatrudnienie. Warto jednak mieć świadomość, że na oświadczenie cudzoziemiec może być zatrudniony maksymalnie na okres 24 miesięcy – jeszcze przed rokiem 2022 czas ten wynosił tylko 6 miesięcy. Na oświadczenie nie można być także zatrudnionym w pracach sezonowych, co oznacza, że odpadają tutaj wszystkie zajęcia związane z ogrodnictwem, rolnictwem oraz turystyką.

Inne sposoby zatrudniania obywateli Ukrainy

Obecnie istnieją zasadniczo trzy sposoby zatrudniania Ukraińców w Polsce – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pracę, czy zatrudnienie w ramach specustawy, które odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku obywateli Polski. Ukraińcy, którzy przekroczyli granicę jeszcze przed inwazją Rosji, mają do wyboru pracę na oświadczenie, albo zezwolenie na pracę. W tym ostatnim przypadku zezwolenie również załatwić musi pracodawca, a odpowiedni wniosek należy zanieść do urzędu. Najczęściej spotykane jest zezwolenie na pracę typu A, które odnosi się do Ukraińców pracujących w firmach mających swoje siedziby na terenie Polski. Zezwolenie na pracę typu B dotyczy już osób pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej, natomiast zezwolenia typu C, D, E odnoszą się do delegacji lub placówek firmy poza Polską. Istnieje także zezwolenie na pracę typu S, które odnosi się do pracowników sezonowych.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top