• 24 lipca 2024

Przygotowanie testamentu to pozornie prosta czynność, jeśli chodzi o techniczne czy prawne aspekty. Niestety to tylko pozór, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedotrzymanie formy prawnej może sprawić, że tak naprawdę taki testament będzie nieważny. Dowiecie się w tym wpisie jak tak naprawdę powinno się testament przygotowywać.

Co to jest testament?

Pod terminem testament rozumie się oświadczenie woli, zgodnie z którym dana osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, ale nie będzie to wyłącznie dotyczyć formy pisemnej a wiec testamentu holograficznego. Jest to najbardziej popularna forma ostatniej woli zmarłego, ale nie jest jedyna. Podkreślić trzeba, że może być to oświadczenie woli jednej osoby, ponieważ testamenty zbiorowe nie są dopuszczalne. Poza formą holograficzną kodeks cywilny przewiduje również formę allograficzną oraz notarialną. To grupa trzech testamentów, które określone są jako zwykłe. Dodatkowo są jeszcze ustny, wojskowy i podróżny.

Jak sporządzić ważny testament?

Najbardziej popularna forma to oczywiście testament holograficzny a wiec pisemny. W tej formie spadkodawca własne oświadczenie spisuje i podpisuje. Używają własnoręcznie nie chodzi o napisanie na komputerze czy maszynie do pisania, ale dokonanie tego pismem ręcznym. Konieczne by był on opatrzony podpisem, nie musi być daty, jeśli jest pewność, że dana osoba była do tego zdolna. Nie ma tutaj jakichś szczególnych wymogów do ważności. Jeśli nie ma zapisów windykacyjnych obejmujących konkretne elementy majątku to tak naprawdę nie będzie z tym większego problemu i napisanie takiego testamentu nie będzie trudne.

Sporządzenie testamentu

Kolejna forma to testamenty alograficzny. To taka forma, która nie jest zbyt popularna i swoją wolę oświadcza się przed wójtem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem gminy, kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Oświadczenie woli jest składane do protokołu, który zostaje spisany, odczytany i podpisany przez wszystkich uczestników czynności.

Taką bardzo znaną formą będzie testament w formie aktu notarialnego. To najpewniejsza i jednocześnie najbezpieczniejsza forma, w której składa się oświadczenie woli przed notariuszem, którzy przygotowuje dokumenty i poświadcza go. Obowiązkiem notariusza będzie zadbanie o to, by ten dokument był prawnie skuteczny. Ma on również przechowywać testament, więc nie ma obaw, że może on zaginąć z czasem. Ta forma jest więc najpewniejsza dla osoby, która oświadczenie woli składa.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top