• 22 maja 2024

Pomoc pełnomocnika

Osoby niesprawne natrafiają na wiele problemów, które są w stanie utrudniać im normalne funkcjonowanie. Jednym z nich jest konieczność załatwiania swoich spraw w urzędzie. Tu warto wspomnieć o tym, że zwykle stykamy się z dwoma typami spraw.

W pierwszym wypadku mówimy o tych, które nie wymagają formy aktu notarialnego i z taką sytuacją mamy do czynienia choćby wówczas, gdy przedmiotem naszego zainteresowania staje się odbiór korespondencji. Pewne czynności nie mają jednak racji bytu, jeśli nie zostaną uprawomocnione i tak jest choćby w przypadku woli sprzedaży lub kupna nieruchomości przez osobę niesprawną. W pierwszym przypadku rozwiązanie problemu nie jest wcale trudne, jeśli bowiem chcemy pomóc osobie niesprawnej w załatwianiu charakterystycznych dla niej spraw, wystarczy nam notarialne poświadczenie podpisu lub odcisku palca (gdy osoba niesprawna nie może osobiście się podpisać).

Samo pełnomocnictwo może być w takiej sytuacji przygotowane przez notariusza, nie ma jednak takiego wymogu prawnego. Zasada ta nie odnosi się jednak do tych czynności, których załatwienie wymaga od nas formy aktu notarialnego. Tu pełnomocnictwo musi już być przygotowane przez notariusza, konieczne staje się przy tym również nadanie mu formy aktu notarialnego. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby spisać akt notarialny nawet w odniesieniu do tych czynności, które wcale takiej formy nie wymagają.

Przyznanie pełnomocnika

Takie pełnomocnictwo ma i ten plus, że nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby wydawać je w nieograniczonej ilości kopii. Jest to możliwość, na którą nie możemy liczyć, gdy w grę wchodzi jedynie notarialne poświadczenie odcisku palca lub podpisu. Bez względu na to, z jakim dokumentem mamy do czynienia, nie musimy obawiać się, że jego zdobycie będzie utrudnione tylko dlatego, że osoba niesprawna nie będzie w stanie udać się do kancelarii.

Prawo dopuszcza możliwość świadczenia usługi przez notariusza również poza nią, osoba niesprawna może być więc odwiedzona w domu rodzinnym, domu opieki lub w szpitalu, w którym aktualnie przebywa. Notariusz musi się z nią jednak spotkać, nie wolno mu bowiem poświadczać dokumentów, jeśli nie ma pewności, że mocodawca ma zdolność do czynności prawnych i jest świadomy ich konsekwencji.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top