• 24 lipca 2024

Pełnomocnictwo jest tą instytucją prawa cywilnego, która znajduje zastosowanie także w codziennym obrocie prawnym. Tu na szczególną uwagę zasługuje pełnomocnictwo ogólne, które często budzi spore wątpliwości osób deklarujących zainteresowanie tym zagadnieniem. Samo pełnomocnictwo najczęściej jest definiowane jako jednostronna czynność prawna.

Mówimy o nim wówczas, gdy mocodawca decyduje się na upoważnienie pełnomocnika do działania nie tylko na jego rzecz, ale i w jego imieniu.

Rodzaje pełnomocnictwa

Tu właśnie natrafiamy na pojęcie rodzaju pełnomocnictwa, pełnomocnictwo ogólne jest bowiem jedynie jednym z kilku, z jakimi możemy mieć do czynienia. Poza nim mamy też do czynienia z tak zwanym pełnomocnictwem rodzajowym oraz najbardziej ograniczonym pełnomocnictwem szczególnym ograniczającym się jedynie do jednej, konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwo ogólne najczęściej związane jest z tak zwanymi czynnościami zwykłego zarządu, a więc choćby z odbiorem korespondencji. Najczęściej udziela się go razem z pełnomocnictwem rodzajowym, pozwala to bowiem na ustalenie, jaki rodzaj spraw trafia na ręce pełnomocnika. Prawo mówi o tym, że powinno być ono udzielone na piśmie, choć coraz częściej mamy do czynienia z instytucjami, które domagają się dodatkowego zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo ogólne – kto musi się stawić w kancelarii notarialnej by go udzielić?

Przepisy przewidują, że u notariusza musi stawić się jedynie mocodawca jako osoba, która udziela pełnomocnictwa. Może mu towarzyszyć przyszły pomocnik, nie jest to jednak konieczne. Jeśli chcemy przygotować pełnomocnictwo ogólne poświadczone przez akt notarialny, powinniśmy się do tego przygotować.

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego

W pierwszej kolejności należy zadbać o dokładne dane należące nie tylko do pełnomocnika, ale i do mocodawcy. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, powinniśmy poinformować także o pokrewieństwie łączącym obie strony porozumienia, w pewnych okolicznościach oznacza to bowiem prawo do zwolnienia z konieczności opłacania należności dla urzędu skarbowego. Sam notariusz sporządza tego rodzaju dokument na bieżąco. Mocodawca wcześniej powinien przygotować treść dokumenty, który chce poświadczyć podpisem notariusza.

W jakich sytuacjach warto sporządzić pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwa ogólnego udziela się w wielu przypadkach, najczęściej jednak mamy do czynienia z dłuższym wyjazdem mocodawcy za granicę, a także z chorobą zwłaszcza, jeśli utrudnia ona mocodawcy wychodzenie z domu. Coraz częściej na dokument taki decydujemy się jednak również dlatego, że nie mamy czasu na dochodzenie naszych spraw i odwiedziny w kolejnych instytucjach oraz urzędach. W każdym z tych przypadków dobrze jest zadbać o własną reprezentację.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top