• 22 maja 2024

Przedstawiciele zawodów prawniczych wykonują przede wszystkim usługi prawnicze. W przypadku notariusza jest jednak inaczej. On wykonuje tak zwane usługi notarialne. Różnica polega na tym, że usługa notarialna nie jest sama w sobie czynnością prawną, ale po prostu potwierdzeniem czynności, jakiej dokonuje jedna bądź więcej stron zainteresowanych pojawieniem się konkretnego skutku.

Efektem pracy notariusza jest akt notarialny, czyli pismo o mocy urzędowej. W czasie zawierania umów notarialnych czy spisywania innych aktów notarialnych notariusz ma obowiązek dbania o zachowanie wszystkich należytych praw obu stron, jak również jest zmuszony do wytłumaczenia obu stronom wszystkich skutków prawnych podejmowanych przez nich działań.

Zazwyczaj notariusz dokonuje usług notarialnych w swojej kancelarii, ale nie jest to konieczne. Można na przykład sporządzić protokół zgromadzenia wspólników spółki w siedzibie firmy lub dotrzeć do osób zainteresowanych, jeśli wystąpią jakieś szczególne przesłanki, by to zrobić. Wymogiem ważności dokonania czynności notarialnej jest zawarcie jej w języku polskim. Jeśli konieczne jest dokonanie czynności w języku obcym, uczestnikiem transakcji musi być tłumacz przysięgły odpowiedni dla danego języka. Zwyczajowa zasada mówi, że wszystkie dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego oraz dokumenty identyfikujące strony powinny być dostarczone do notariusza z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wizyta w kancelarii notarialnej

Elementem koniecznym każdej usługi notarialnej jest dokładne potwierdzenie tożsamości wszystkich osób, które będą brały udział w jej zawieraniu. Dokonuje się tego z użyciem przewidzianych w prawie dokumentów, czyli zazwyczaj dowodu osobistego lub paszportu.

Czynności notarialne wyliczane są przez prawo o notariacie. Należą do nich przede wszystkich akty notarialne oraz notarialne poświadczenia dziedziczenia. Notariusze poświadczają własnoręczność podpisów, zgodność kopii dokumentu z jego oryginałem bądź wyciągu z dokumentem oryginalnym. Notariusz może poświadczyć datę okazania dokumentu, doręczenia oświadczeń, spisania protokołów i podobnych dokumentów. Przed notariuszem sporządza się protesty weksli i czeków, wpisy i odpisy dokumentów oraz tworzy się wypisy z nich.

Notariusza obowiązuje tajemnica. Jest ona ważna także wtedy, kiedy notariusz przestanie być notariuszem.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top