• 24 lipca 2024

Analiza działalności notariuszy nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie nawiązywali do ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. To właśnie ona mówi o notariuszu jako o osobie zaufania publicznego, przewiduje też, że został on powołany w celu dokonywania czynności, w przypadku których strony są obowiązane do nadania im formy notarialne lub same decydują się na taki krok.

Czynności notarialne

Czynności takie zawsze mają też charakter dokumentu o znaczeniu urzędowych. Już w trakcie wykonywania zleconych mu czynności notariusz ma obowiązek czuwać nad tym, aby prawa i słuszne interesy stron były zabezpieczone we właściwy sposób. Jednocześnie udziela stronom wyjaśnień, które pozwalają na lepsze zrozumienie czynności notarialnej, która jest właśnie dokonywana. Notariusz ma też obowiązek odmówienia wykonania takiej czynności, która będzie sprzeczna z przepisami polskiego prawa. Jednocześnie musi zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, w której brał udział świadcząc swoje usługi.

Zadania notariusza

Prawo określa też, że notariusz ma wykonywać powierzone mu obowiązki w kancelarii notarialnej, choć istnieje też możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli charakter czynności za tym przemawia lub pojawiają się inne, szczególne okoliczności. Wszystkie przygotowane przez niego dokumenty muszą być jasne i przejrzyste, notariusz musi też czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem nie tylko praw, ale i tak zwanych słusznych interesów stron. Najczęściej kojarzymy notariuszy z osobami, które zajmują się przygotowywaniem aktów notarialnych, warto jednak pamiętać o tym, że na tym nie kończą się wcale ich obowiązki.

Notariusz może też sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia, przygotowywać poświadczenia, doręczać oświadczenia, pisywać protokoły i sprawdzać protesty, weksle oraz czeki. Jest też osobą uprawnioną do przyjmowania na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów, a także tą, która może wykonywać odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów. Co ważne, wspomniane pieniądze muszą trafić na specjalne konto bankowe.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top