• 13 czerwca 2024

Posiadanie własnego sklepu internetowego wymaga spełniania szeregu przepisów prawa, dzięki którym możliwe jest prowadzenie legalnego biznesu. Bardzo często zadawanym przez przedsiębiorców pytaniem jest to, kiedy potrzebny jest regulamin sklepu internetowego, czyli zbiór zasad i norm, które regulują wszelkiego rodzaju procesy zachodzące pomiędzy kupującym i sprzedającym. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

Czy regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy?

Wiedząc jaką rolę pełni regulamin sklepu internetowego, można dojść samodzielnie do wniosku, że stanowi on przydatny dokument pozwalający na unormowanie stosunków pomiędzy kupującym i sprzedającym. Czy jest on jednak obowiązkowy? Okazuje się, że tak! Wynika to z art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do usług świadczonych drogą elektroniczną zalicza się m.in.: założenie konta klienta, złożenie zamówienia w sklepie, zapisanie się na newsletter, a także skontaktowanie się za pomocą formularza kontaktowego. Oznacza to, że obowiązek posiadania regulaminu dotyczy wszystkich sklepów prowadzących sprzedaż towarów i usług odpłatnie, a także udostępniających je nieodpłatnie. Aby mieć pewność, że regulamin będzie zgodny z prawem, warto zlecić jego napisanie specjalistom, np. z www.informaticalegis.com.

Konsekwencje braku regulaminu sklepu internetowego

Konsekwencje wynikające z braku regulaminu sklepu internetowego na stronie mogą przyjmować różnorodne formy. Pierwszą z nich jest brak obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów przez konsumenta, gdy informacja o nich nie została przekazana przed złożeniem zamówienia. To samo dotyczy komunikatów odnoszących się do konieczności poniesienia kosztów zwrotu, gdy kupujący odstępuje od umowy. W przypadku brak informacji o takim prawie czas na zrezygnowanie z zakupu wydłuża się do 12 miesięcy po upływie ustawowego terminu. W tym wypadku konsument nie jest zobowiązany do zapłaty z tytułu zmniejszenia wartości rzeczy.

Na mocy zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym karą obarczone może być niedostarczenie klientowi istotnych informacji, które niezbędne są do dokonania decyzji. Nałożona może zostać kara pieniężna nawet do 10% obrotu. Ponadto na mocy Ustawy o prawach konsumenta brak udzielenia informacji jest wykroczeniem.

Co musi zawierać regulamin sklepu internetowego?

Znając kary, które można ponieść, nie udostępniając regulaminu sklepu internetowego lub gdy jest on niepełny, warto wiedzieć, jakie elementy powinny się w nim obowiązkowo znaleźć. Zgodnie z prawem zalicza się do nich, m.in.:

 • dane pozwalające na bezbłędne zidentyfikowanie sprzedawcy,
 • definicje,
 • informacje na temat rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • wskazanie danych osobowych, które podlegać będą ochronie,
 • wymienienie sposobów dokonywania płatności,
 • metody i koszty dostawy,
 • termin obowiązywania umowy sprzedaży,
 • prawo klienta do zrezygnowania z umowy,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • wskazanie zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar.

Warto zaznaczyć, że treść regulaminu powinna być dopasowana do prowadzonej działalności, tak aby zawarte były w nim wszystkie niezbędne zapisy.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top