• 24 lipca 2024

Jedną z częściej świadczonych przez notariusza usług jest poświadczenie podpisu. Choć jednak korzysta z niego coraz więcej osób, mamy do czynienia z zagadnieniem, z którym nadal wiąże się kilka niedomówień i niejasności. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że decydując się na poświadczenie podpisu, możemy nadać mu bardziej formalnego charakteru.

Uznanie przed notariuszem tego, że podpis jest autentyczny przyczynia się do tego, że dokument jest bardziej wiarygodny.

Czemu służy poświadczenie podpisu?

Często poświadczenie podpisu przez notariusza jest po prostu wyrazem naszej dobrej woli, nie da się jednak ukryć, że niejednokrotnie mamy też do czynienia z oczekiwaniem w myśl przepisów prawa. Jeśli chcemy uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, powinniśmy mieć na uwadze i to, że samo poświadczenie podpisu wcale nie sprawia, że dany dokument z automatu zyskuje moc charakterystyczną dla dokumentów urzędowych. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy decydujemy się na nadanie dokumentowi formy aktu notarialnego. Poświadczenie podpisu w pewnych okolicznościach jest jednak naszym obowiązkiem. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy przymierzamy się do spisania pełnomocnictwa doi określonej czynności prawnej albo chcemy zbyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymóg ten musi być spełniony także w przypadku umowy dotyczącej zbycia danego przedsiębiorstwa.

Akt poświadczenia podpisu

Poświadczenie podpisu w praktyce

Sam akt poświadczenia podpisu nie jest skomplikowany. Notariusz dokonuje na poświadczonym dokumencie wzmianki, z której wynika, że podpis, który został na nim złożony, jest autentyczny. Podpis może, ale nie musi, zostać złożony w obecności notariusza. W każdym przypadku poświadczenie podpisu zawiera informację o dacie oraz miejscu, w którym notariusz dokonał stosownej adnotacji. Klient może jednak życzyć sobie, aby poza oznaczeniem, pieczęcią i podpisem notariusza na dokumencie znalazła się informacja o godzinie i minucie poświadczenia.

Zgodność dokumentu z prawem

Mylne jest przekonanie o tym, że notariusz, który poświadcza podpis pod danym dokumentem, potwierdza, że jest to dokument zgodny z literą polskiego prawa. Przepisy nie nakładają na notariusza takiego obowiązku, choć zdecydowana większość rejentów i tak podejmuje się dokonania wstępnej oceny treści dokumentu. Przyjmuje się też, że poświadczenie podpisu nie powinno być wykonywane w odniesieniu do dokumentów niepoważnych i żartobliwych. Warto też pamiętać o tym, że notariuszy obowiązują wytyczne odnoszące się do tego, jaki jest koszt poświadczenia podpisu. Ten jest uzależniony od charakteru dokumentu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top