• 24 lipca 2024

Choć termin ten większości z nas wydaje się znajomy, wypada podkreślić, że o najmie okazjonalnym mówimy od niedawna. Do porządku prawnego wprowadzono go dopiero w roku 2009 wraz z wejściem w życie nowych przepisów, których celem było zwiększenie ochrony lokatorów.

Nowe przepisy były podyktowane chęcią poprawy położenia właściciela w jego kontaktach z najmującym. Niestety, do dziś rozwiązanie to nie jest zbyt często wykorzystywane. Przepisy mówią o tym, że zasady najmu okazjonalnego mogą odnosić się jedynie do tych lokali, które zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że sam najem okazjonalny może być dokonany jedynie przez osoby fizyczne, które albo są właścicielami lokalu albo posiadają do niego prawo własnościowe spółdzielcze.

Sama umowa najmu również musi być przygotowana z dużą starannością. Musi zostać spisana pod rygorem jej nieważności, a zasada ta dotyczy również każdej jej zmiany, z jaką mamy do czynienia. Prawo przewiduje też obecność w umowie załącznika stanowiącego oświadczenie najemcy wyrażającego gotowość poddania się egzekucji i zobowiązania do opuszczenia lokalu w konkretnym czasie. Ten załącznik musi mieć nie tylko formę pisemną, ale i postać aktu notarialnego, w innym wypadku bowiem nie jest ważny. Już w zwykłej formie pisemnej najemca wskazuje też lokal alternatywny, a więc taki, w którym może zamieszkać, gdy pojawi się konieczność opróżnienia lokalu.

Kolejnym dokumentem staje się oświadczenie właściciela mieszkania, który wyraża zgodę na zamieszkanie przez najmującego w lokalu, który jest przedmiotem podpisywanej właśnie umowy jako lokal alternatywny. Umowa musi być też zgłoszona do Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się właściciel lokalu. Czas przeznaczony na to jest zresztą ograniczony i wynosi 14 dni od momentu rozpoczęcia najmu. Jeśli takie zgłoszenie nie zostanie dokonane, pomimo specjalnej formy umowa będzie traktowana tak, jak traktuje się umowę najmu w jej klasycznym wydaniu.

Umowa wynajmu

Zapisy prawne, które określają zasady, na jakich odbywa się najem okazjonalny przewidują doprecyzowanie zakresu praw i obowiązków, dotyczy to przy tym nie tylko właściciela lokalu, ale i osoby, która lokal ten wynajmuje. Tu n szczególną uwagę zasługuje czynsz za lokal. Może być on podnoszony w trakcie wynajmu, każda taka decyzja powinna jednak bazować na stosownych zapisach pojawiających się w umowie, w innym wypadku bowiem krok taki jest uznany za niezgodny z prawem.

Przepisy mówią też o czasie najmu okazjonalnego przewidując, że maksymalnie może on zostać zawarty na dziesięć lat. Może być on kontynuowany także po upływie tego okresu, w tym wypadku jednak konieczne jest zawarcie nowej umowy. Najem okazjonalny odstrasza od siebie z uwagi na wielość formalności, z jakimi się wiąże, posiada jednak również szereg zalet sprawiających, że cieszy się dużym uznaniem. Najważniejsza związana jest z prawem właściciela lokalu do pozbycia się lokatora, gdy ten okazuje się osobą szczególnie uciążliwą. W przypadku zwykłej umowy wyrzucenie lokatorów nie jest możliwe.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top