• 22 maja 2024

Jedną z czynności, które na prośbę klienta może wykonać notariusz, jest poświadczenie podpisu. Czemu służy ta procedura, kiedy się ją stosuje, jak przebiega i ile kosztuje?

Czemu służy ta procedura?

Notarialne poświadczenie podpisu jest wymagane przez ustawę w kilku przypadkach. Spośród najpopularniejszych warto wymienić spisanie pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej, oświadczeń o charakterze majątkowym oraz umowy zbycia przedsiębiorstwa, umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wzoru podpisu członka organów osób prawnych, takich jak spółki i spółdzielnie. W ten sposób nadaje się podpisowi charakteru urzędowego, co nie jest równoważne z nadaniem dokumentowi mocy urzędowej – do tego niezbędne jest spisanie aktu notarialnego. Aby potwierdzić notarialnie podpis, trzeba wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem.

Jak wygląda procedura poświadczenia podpisu?

W celu potwierdzenia podpisu notariusz po prostu dodaje na dokumencie wzmiankę, że podpis na nim jest prawdziwy. Można także złożyć podpis już w obecności rejenta. Co zawiera poświadczenie podpisu? To krótka notatka z datą i miejscem, oznaczeniem notariusza, jego pieczęcią i podpisem, oraz, jeśli klient ma takie życzenie, godziną oraz minutą.

Choć notariusz nie ma żadnego obowiązku sprawdzania treści dokumentu i jego zgodności z prawem, zwykle robi to przed poświadczeniem podpisu. Notariusz ze względu na prestiż oraz powagę swojego zawodu zwykle sprawdza, czy dokument nie zawiera dużych błędów lub nie ma niepoważnego charakteru.

Opłaty notarialne

Opłata za poświadczenie

Jeśli przedmiot, o którym mowa w dokumencie, jest oznaczony sumą pieniężną, opłata wynosi 1/10 maksymalnej stawki, którą zostałaby pobrana za sporządzenie aktu notarialnego z tego dokumentu. Ta kwota nie może jednak przekroczyć 300 złotych + VAT. Z kolei na pełnomocnictwach i innych dokumentach poświadczenie podpisu kosztuje 20 zł + 23% podatek VAT.

Jeśli nie u notariusza, to gdzie?

W miejscowościach, gdzie nie ma kancelarii, podpis poświadcza wójt, ewentualnie burmistrz lub prezydent miasta, na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji, a także na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie. Z kolei na pismach upoważniających do odbioru dóbr z banków podpis poświadczają same banki.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top