• 24 lipca 2024

Notariusz nie ma prawa reklamować swoich usług. Nie może też posługiwać się zbyt dużym napisem nad biurem.

Notariusze, chcąc bardziej zwrócić się w stronę klienta, zaczęli pozycjonować swoje strony w Internecie. Od dwóch lat nie mogą jednak tego robić. Poza tym nie mogą mieć konta na Tweetterze, Google+ czy Facebooku.

Od 2016 r. nie mogą też mieć swoich stron internetowych, natomiast każda kancelaria będzie mieć przypisany i narzucony adres według tego samego schematu, co inne kancelarie. Sam notariusz musi usunąć własną stronę internetową bez względu, jakie koszty poniósł, aby ją założyć.

Uchwała

Paragraf 1. uchwały głosi, że wszelkie strony, na których są informacje o notariuszu i jego kancelarii uważane są za jego stronę. Może prowadzić tylko jedną stronę www. Wzór dla wszystkich kancelarii jest taki sam, a stronę aktualizuje i opłaca Krajowa Rada Notarialna. Może ona zdecydować się na powierzenie tych działań Rejestrom Notarialnym Spółka z o.o. – jedynemu wspólnikowi. Wszystkie strony notariuszy zostaną wymienione w specjalnym rejestrze.

Paragraf 2. mówi o tym, że na stronie www powinny znaleźć się jedynie najważniejsze informacje dotyczące kancelarii, a zatem imiona i nazwisko, tytuł naukowy, forma prowadzenia kancelarii, adres, dane o językach obcych, adres e-mail, numer telefonu i faksu, numery rachunków bankowych, godziny otwarcia, informacje o dostępności parkingu, o tym, czy budynek posiada dogodności dla osób niepełnosprawnych, windę itd., mapa usytuowania budynku. Inne informacje o czynnościach notarialnych będą kontrolowane przez Krajową Radę Notarialną.

Działania internetowe notariusza

W paragrafie 3. stwierdzono, że notariusz musi dbać o wizerunek kancelarii w Internecie. Wszelkie znajdujące się tam informacje muszą być zgodne z prawdą oraz na bieżąco aktualizowane.

Paragraf 4. odnosi się do zakazu sztucznego zlecania pozycjonowania strony internetowej kancelarii notarialnej czy strony, na której są dane na temat notariusza i jego kancelarii.

Dalsze paragrafy mówią o tym, że osoby prowadzące strony www i podające informacje na temat danej kancelarii notarialnej muszą informacje usunąć albo zastąpić je adresem do listy stron www notariuszy, a do przypilnowania tych działań zobowiązany jest notariusz. Chyba że dotyczy to kancelarii prowadzonych na podstawie innych przepisów. Notariusz o konieczności działania powinien powiadomić radę właściwej izby notarialnej.

Do 31 grudnia 2015 r. należało już istniejące strony dostosować do nowych wymagań oraz podjąć wszystkie niezbędne czynności.

Równocześnie uchwała z 2008 r. traci swą moc, a nowa wchodzi w życie 15 maja 2015 r.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top