• 24 lipca 2024

Jeśli bliska osoba będzie wymagała stałej opieki to możecie z poniższego artykułu dowiecie się, gdzie można uzyskać stosowaną pomoc.

Wstęp

Spora grupa osób, które trafiają na te wpisy chce dowiedzieć się z sieci informacji na temat tego jak można zapewnić bliskim osobom opiekę. Postaraliśmy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowaliśmy artykuł na temat tego, gdzie można szukać opieki dla seniorów zarówno takiej darmowej jak i tej w formie odpłatnej.

Darmowa opieka nad starszą osobą

Gdzie ją znaleźć i komu przysługuje?

Miejskie ośrodki pomocy społecznej, w ramach pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych zajmują się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Takie świadczenia będą przysługiwać osobie, która ze względu na wiek, choroby czy inne przyczyny będzie wymagać pomocy innych osób a nie ma takiej pomocy. Świadczenia te będą przysługiwać zarówno osobie samotnej jak i też osobie, która nie zamieszkuje ze współmałżonkiem, wstępnym, bądź zstępnym.

Jak zapewnić opiekę starszej osobie

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację a także w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb, które wynikać będą z rodzaju schorzeń jakie dotyczyć będą danej osoby i są świadczone przez osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

Warto również podkreślić, że pomoc jest sprawowana przez firmy, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, z którymi ośrodki pomocy społecznej zawierają stosowne umowy.

Jak ją uzyskać?

Postępowanie w sprawie udostępnienia opieki będzie przeprowadzane przez terenowe punkty pomocy społecznej odpowiednie względem miejsca zamieszkania. Wniosku można składać osobiście, listownie, przez osoby z rodziny czy instytucje. Opieka zostaje przyznana na podstawie wywiadu środowiskowego, który przeprowadzony będzie przez pracownika socjalnego. Ubiegając się natomiast o usługi specjalistyczne dodatkowo będzie trzeba także przedstawić zaświadczenia lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. To czy dana usługa będzie płatna, częściowo czy całkowicie zwolniona od opłat będzie najczęściej wynikać z uchwały rady miasta w sprawie szczegółowych warunków udzielania opieki.

Opieka płatna

Jeśli ktoś nie ma ograniczeń finansowych będzie mógł zdecydować się na poszukanie również prywatnego zakładu pielęgnacyjnego w swojej okolicy. Koszty tutaj są różne, uzależnione od konkretnego miejsca jej udzielania i zakresu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top