• 24 lipca 2024

Opłaty pobierane przez notariusza

Wielu klientów agencji notarialnych dziwi się, gdy okazuje się, że nie mogą zapłacić za usługi notariusza kartą płatniczą lub kredytową. Może się to wydawać bardzo nienowoczesne i utrudniające życie – istnieją jednak pewne powody, dla których istnieje takie ograniczenie. Dlaczego nie można płacić karta u notariusza i czy taki stan rzeczy się zmieni?

Pieniądze u notariusza

Taksa notarialna, czyli należności, które utrzymuje notariusz za swoją pracę plus podatek VAT 23% to nie jedyne pieniądze, które zostawiamy w biurach notarialnych. Płacimy tam także podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki od darowizny, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych. Koszty te pojawiają się w różnych okolicznościach – zwłaszcza przy spisywaniu umów sprzedaży, aktów, pożyczek. Wiele dokonywanych za pośrednictwem urzędnika czynności objęte jest opodatkowaniem, także rejent musi dostać własne wynagrodzenie. Istnieje więc wiele różnych okazji, by zostawić w biurze notariusza pewne, często znaczne kwoty.

Warto wspomnieć, że gdy płacimy notariuszowi podatek od czynności cywilnoprawnych, to on w oczach sądu jest jego płatnikiem. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za to, by w terminie dostarczyć go do urzędu skarbowego i udokumentować fakt uiszczenia podatku. Jeśli klient nie wpłaci pieniędzy, notariusz nie może podpisać aktu notarialnego. Także podatek od darowizny spoczywa na barkach notariusza. To płatnik go uiszcza, jednak przekazanie pieniędzy do urzędu należy do urzędnika, któremu je powierzamy.

Rozliczenie u notariusza

Za pośrednictwem notariusza

Kiedy występujemy w roli klienta notariusza i dokonujemy którejś z czynności objętych wyżej wspomnianymi podatkami, nie musimy martwić się o formalności. Załatwia je za nas notariusz. Nie musimy składać deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym ani w ogóle się do niego wybierać. Podatki różnego rodzaju są większością kwot, które przechodzą przez ręce notariuszy i pojawiają się w ich biurach. Muszą oni dopełnić wszelkich formalności, nierzadko mając do czynienia z wysokimi kwotami pieniędzy – to ogromna odpowiedzialność. W razie pomyłki lub niewywiązania się z tych obowiązków, notariusz odpowiada własnym majątkiem.

Za taką odpowiedzialność nie zostają mu przyznane żadne dodatkowe pieniądze lub przywileje. To właśnie stanowi bezpośrednią przyczynę, dla której nie można płacić kartą u notariusza – banki i firmy obsługujące karty oraz terminale pobierają opłaty od każdej transakcji. To uszczuplałoby kwoty podatków, które notariusz musi w całości przekazać państwu i narażałoby go na dodatkowy koszt.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top