• 24 lipca 2024

Pełnomocnictwo to forma oświadczenia woli, dzięki której możemy działać w imieniu innej osoby, aby dokonywać za nią określonych czynności. Co ważne, czynność prawna wykonana przez pełnomocnika i wynikająca z jego umocowania wywołuje skutki dla mocodawcy. Pełnomocnictwo to instytucja prawna budząca zainteresowanie ze względu na to, że często znajduje praktyczne zastosowanie.

Ten szeroki zakres często nie idzie jednak w parze ze szczegółową znajomością litery prawa, warto więc mieć świadomość tego, że pełnomocnictwo, w zależności od tego, jaki jest jego charakter, może wymagać zarówno szczególnej, jak i zwykłej formy. Może być to zarówno forma pisemna, jak i forma aktu notarialnego, choć niekiedy zastosowanie znajduje także rozwiązanie pośrednie – forma pisemna z poświadczonym podpisu przez notariusza.

FORMA PISEMNA

Forma pisemna nie bez przyczyny znajduje się na pierwszym miejscu, jest bowiem nie tylko najpopularniejsza, ale i najłatwiejsza. Mocodawca określa w niej dokładnie i w sposób, który nie budzi wątpliwości to, w jakim zakresie ma dojść do umocowania. Niestety, jest to również forma najczęściej kwestionowana, a wiodącym argumentem jest ten, który mówi o braku pewności, co do tego, że osoba, która podpisała się pod pełnomocnictwem jest rzeczywiście mocodawcą.

FORMA PISEMNA Z PODPISEM NOTARIALNIE POŚWIADCZONYM

Niekiedy problem ten można rozwiązać decydując się na zachowanie formy pisemnej z potwierdzonym notarialnie podpisem. W tym przypadku mocodawca sam przygotowuje stosowną umowę, podpisuje ją jednak w obecności notariusza, a ten ostatni potwierdza, że pełnomocnictwo złożyła osoba, która miała do tego prawo. Taka forma w istotny sposób zmniejsza szansę na podrobienie podpisu. Co ciekawe, w pewnych okolicznościach jest to forma nie dobrowolna, ale narzucana przez przepisy prawa. Tak jest choćby wówczas, gdy chcemy zbyć nasz udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udzielenie pełnomocnictwa

FORMA AKTU NOTARIALNEGO

Niekiedy jednak jedynym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa przybierającego formę aktu notarialnego. Tu notariusz nie ogranicza już swojej roli jedynie do tego, aby poświadczyć, że podpis mocodawcy jest prawdziwy. Musi też uczestniczyć w redagowaniu treści dokumentu tak, aby nie było żadnych wątpliwości, co do tego, że spełnia on wymogi stawiane przez polskie prawo. Taka forma pełnomocnictwa bywa nam narzucana, możemy jednak decydować się na jej stosowanie nawet wtedy, gdy prawo nie oczekuje tego od nas. Zapytaj o pełnomocnictwo eksperta: http://krakowskinotariusz.pl/kontakt.html

ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo nie jest nadawane raz na zawsze, a polskie prawo zezwala nam na odwołanie go w każdej chwili. Nie musi być to nawet odwołanie w takiej formie, w jakiej pełnomocnictwo zostało nam udzielone.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top