• 24 lipca 2024

Pełnomocnictwo to jeden z tych terminów prawniczych, które z reguły nie wydają się nam obce. Gdy jednak sami zaczynamy interesować się jego specyfiką, zazwyczaj nie bez zdumienia odkrywamy, że nasza wiedza na ten temat jest nie tylko ograniczona, ale i nierzadko oparta na stereotypach. W pierwszej kolejności powinniśmy więc zaznajomić się z terminami słownikowymi, te bowiem są najczęściej stosowane także przez samych prawników.

Należy więc pamiętać, że mianem mocodawcy określamy tę osobę, która decyduje się na udzielenie pełnomocnictwa, podczas gdy pełnomocnik działa w ramach tak zwanego umocowania. Co ciekawe, ten ostatni wcale nie musi dysponować pełną zdolności do czynności prawnych i może nim zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Samo pełnomocnictwo najlepiej charakteryzuje sformułowanie mówiące o tym, że jest to jednostronna czynność prawna przewidująca udzielenie przez mocodawcę umocowania pełnomocnikowi.

Umocowanie dotyczy wykonania w imieniu mocodawcy określonych czynności. Tu zresztą mamy do czynienia z kolejnym terminem, który może stanowić dla nas zaskoczenie, nie każda osoba jest bowiem świadoma tego, że mocodawca nigdy nie może dać pełnomocnikowi umocowania do wszystkich czynności prawnych. Taki zapis nie jest zresztą przypadkowy, a jego celem jest chronienie interesów samego mocodawcy.

Pełnomocnik

Rodzaje pełnomocnictw

Mówiąc o pełnomocnictwie nie można zapomnieć i o tym, że mamy do czynienia z jego różnymi rodzajami. Najczęściej spotykamy się z pełnomocnictwem zwykłym, a więc tym, które odnosi się do tak zwanych czynności zwykłego zarządu. Nieco inaczej wygląda pełnomocnictwo rodzajowe, te bowiem obejmuje czynności prawne określonego rodzaju, które przekraczają te zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo szczegółowe pojawia się zawsze, gdy do ważności czynności prawnej wymagana jest jej szczególna forma. Terminem prawnym jest też prokura, a więc pełnomocnictwo, jakiego udziela przedsiębiorca.

Prokura jest umocowaniem do czynności sądowych i pozasądowych odnoszących się do zarządzania przedsiębiorstwem. Może się wydawać, że forma, w jakiej udzielamy pełnomocnictwa jest dowolna, i w tym przypadku jednak mamy do czynienia z pewnymi odstępstwami. Pełnomocnictwo ogólne zawsze wymaga formy pisemnej, a pełnomocnictwo szczególne – formy aktu notarialnego. W innym wypadku nie może wejść w życie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top