• 24 lipca 2024

Jeśli chcemy upoważnić kogoś, by wykonywał w naszym imieniu czynności, które możemy wykonywać tylko osobiście, potrzebne będzie pełnomocnictwo. To ważny dokument, który oddaje w ręce innego podmiotu nasze prawa. Wszystko, co zrobi osoba objęta pełnomocnictwem, będzie miało skutki dla nas. Pełnomocnictwa wykorzystuje się bardzo często, w rozmaitych sprawach. Mogą one jednak mieć postać zwyczajną lub szczególną – wymagającą udziału notariusza.

Pisemna forma dokumentu

To najprostsza spośród istniejących forma pełnomocnictwa. Nie wymaga obecności notariusza, jedynie spisanego przez osobę reprezentowaną dokumentu, który zawiera zakres umocowania, rodzaj pełnomocnictwa, osobę pełnomocnika. Może to być pełnomocnictwo ogólne, w zakresie jednej czynności lub szczególne. Warto jednak wiedzieć, że niektóre podmioty nie uznają takiej jego formy – nie mają bowiem całkowitej pewności, czy to na pewno osoba reprezentowana podpisała się pod dokumentem.

Z notarialnie poświadczonym podpisem

Ta forma jest formą szczególną, niekiedy narzuconą przez prawo – na przykład przez kodeks spółek handlowych, wymagających formy pisemnej pełnomocnictw z notarialnie poświadczonym podpisem, gdy ktoś chce zbyć udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami wykorzystuje się ją, by zmniejszyć ryzyko podrobienia podpisu i oszustwa lub by upewnić się, że podmiot na pewno nie odmówi pełnomocnikowi wykonania czynności. Podpis pod tym pełnomocnictwem składany jest w obecności notariusza, który opatruje go pieczęcią i adnotacją o autentyczności, przedtem sprawdzając tożsamość reprezentowanego.

Dokument pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo jako akt notarialny

Budzącą najmniej wątpliwości i najpewniejszą formą pełnomocnictwa jest dokument w formie aktu notarialnego. Niekiedy wymagają go przepisy prawa (na przykład umocowanie do zbycia nieruchomości), jednak nawet gdy tak nie jest, można zdecydować się na tę formę. W tym przypadku pełnomocnictwo jest sporządzane przez notariusza lub uczestniczy on w jego redagowaniu, a następnie odczytuje i podpisuje wraz z wszystkimi zainteresowanymi.

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może być też odwołane przez reprezentowanego – mówi o tym kodeks cywilny. Ważne jest, by było odwołane w tej samej formie, w jakiej zostało uchwalone – pisemnie, pisemnie z notarialnym poświadczeniem podpisu lub w formie aktu notarialnego. Tylko wtedy odwołanie pełnomocnictwa będzie obowiązujące.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top