• 24 lipca 2024

Gdy małżonkowie czują, że uczucie między nimi wygasło, często rozważają separację lub rozwód. To sprawia, że pojawiają się kolejne problemy. Jednym z punktów spornych w takich sytuacjach jest podział majątku. Jak najlepiej to przeprowadzić? Jak wygląda procedura?

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku jest kwestią sporną, która pojawia się praktycznie zawsze podczas rozwodu. Na szczęście da się temu zaradzić. Jest kilka sposobów, które pomagają rozwiązać problem. Adwokat od rozwodów z Wrocławia (adwokatrodzinny.wroclaw.pl) wyjaśni wszelkie kwestie związane z podziałem majątku i wskaże, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla małżonków.

Nikt z nas, wchodząc w związek małżeński, nie zakłada, że dojdzie do separacji czy rozwodu. Właśnie dlatego bardzo rzadko wprowadzana jest rozdzielność majątkowa. A nie ma co ukrywać – to zdecydowanie ułatwiłoby całą procedurę. Można intercyzę podpisać i po zawarciu małżeństwa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomaga ustalić, co stanowi majątek wspólny, a co jest majątkiem osobistym każdej ze stron. Wtedy nawet w sytuacji rozwodu nie trzeba przeprowadzać podziału majątku wspólnego. A to jest trudne, gdy pojawiają się emocje. Wszystkie ustalenia prawne zawarte są w umowie majątkowej małżonków.

Podział majątku wspólnego

Majątek wspólny małżonków to wszelkie dobra, które zostały przez nich zebrane podczas ich wspólnego życia. W związku z tym mają równe prawo do całego majątku. Co istotne, w skład majątku, który ulega podziałowi podczas rozstania, wchodzą nawet dochody uzyskane za pracę, przychody z majątku wspólnego i osobistego, jak np. oprocentowanie z lokat bankowych, środki zgromadzone na rachunkach typu OFE lub PFE każdego z małżonków, nieruchomości nabyte wspólnie, urządzenia znajdujące się w gospodarstwie domowym.

Co ważne, nie da się podzielić w czasie trwania małżeństwa majątku wspólnego. Robi to się tylko za pomocą intercyzy. W sytuacji, gdy dochodzi do sprawy sądowej o rozwód lub separację, można złożyć również wniosek o rozdział majątku. Składa się go razem z pozwem lub po orzeczeniu rozwodu, czy separacji. We wniosku o podział majątku można się domagać równego podziału majątku, podziału majątku na części nierówne.

Podział majątku po rozwodzie, separacji

W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na podział majątku wspólnego po rozwodzie, można dokonać go na drodze polubownej, a więc poprzez umowę o podział majątku wspólnego i jako postępowanie sądowe. W drugim wypadku konieczne jest postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego. Wydawane jest po przeprowadzeniu postępowania na wniosek jednego z małżonków.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie lub separacji? Polega on na tym, że składniki majątkowe przypadają na rzecz jednego z małżonków, ale z obowiązkiem spłaty lub dopłaty na rzecz drugiego z nich. Oczywiście zdarzają się i takie sytuacje, gdy nie ma podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Ile jest czasu na podział majątku po rozwodzie? Warto wiedzieć, że roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, także może się odbyć nawet kilka lat po rozwodzie. Zwłaszcza że jak pokazuje praktyka – sprawy działowe są bardzo skomplikowane i długotrwałe. Szczególnie wtedy, gdy nie ma porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami i trzeba sądowo wyceniać przez biegłych poszczególne składniki majątku. W sprawach działowych zaleca się korzystanie z mediacji, aby wszystkie sprawy przyspieszyć.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top