• 24 lipca 2024

Czemu służy poświadczenie podpisu?

Jeśli udajemy się do kancelarii notarialnej za pośrednictwem notariusza możemy sprawić, że nasz podpis będzie miał charakter urzędowy, ponieważ to właśnie rejent uzna jego autentyczność. Podpis może być także złożony w jego obecności. Do dokonania tej czynności będzie nam potrzeby ważny dowód osobisty albo paszport. Warto podkreślić, że potwierdzenie podpisu u notariusza nie sprawi, że dokument ma charakter urzędowy, tak dzieje się tylko w momencie, gdy będziemy mieli dokument w formie aktu notarialnego. Jeśli chodzi o poświadczenie podpisu będzie ono potrzebne między innymi do spisania pełnomocnictwa do określonej czynności prawnej, umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy zbycia przedsiębiorstwa, różnego rodzaju oświadczenia o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Poświadczenie podpisu w praktyce

Notarialne poświadczenie podpisu będzie się sprowadzać do tego, że rejent czyni wzmiankę na poświadczonym dokumencie iż złożony tam podpis jest prawdziwy. Tak jak wspominaliśmy podpis może być także złożony w obecności notariusza. Poświadczenie zawierać będzie datę, miejsce sporządzenia, oznaczenie notariusza, pieczęć i podpis, ewentualnie na życzenie klienta godzinę i minutę poświadczenia.

Zgodność dokumentu z prawem

Poświadczenie podpisu nie będzie zobowiązywać notariusza do badania jego treści pod kątem zgodności z prawem. Oczywiście raczej trudno sobie wyobrazić, by tego dokumentu nie przeczytał i ewentualnych błędów nie wyłożył klientowi, ale obowiązku takiego nie ma. Dodatkowo notariusz raczej z szacunku do zawodu nie poświadczy podpisu pod dokumentem niepoważnym.

Koszt poświadczenia notarialnego

Opłaty

Takie poświadczenie podpisu będzie podlegać opłacie w wysokości:

- na dokumentach, jeśli będzie oznaczony sumą pieniężną 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się w momencie, gdyby był to dokument w formie aktu notarialnego, ale nie więcej niż 300 zł plus VAT.

- na innych dokumentach, pełnomocnictwach będzie to 20 zł + VAT.

Gdy w okolicy nie ma kancelarii notarialnej

Jeśli nie mamy dostępu do notariusza to ewentualnie można w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości upoważnić organy samorządu terytorialnego oraz banki w miejscowościach, gdzie nie ma kancelarii notarialnej do przygotowywania niektórych poświadczeń dokonywanych normalnie przez notariusza. Dlatego ewentualnie do przygotowania poświadczenia uprawnieni mogą być wójt czy burmistrz, prezydent miasta na niektórych dokumentach bądź banki na dokumentach upoważniających do odbioru pieniędzy czy innych przedmiotów z banku.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top