• 22 maja 2024

Europejskie poświadczenie spadkowe to możliwość na ujednolicenie postępowania spadkowego. Do tej pory było ono inne w każdym państwie Unii Europejskiej, ale istnieje szansa, aby było takie samo we wszystkich krajach.

Wstęp do europejskiego poświadczenia spadkowego

Europejskie poświadczenie spadkowe rozumiane jest jako instrument prawny, który ma pozwolić na szybsze i sprawniejsze wykazywanie tytułu spadkobiercy. Dotyczy on spadkobierców, zapisobiorców, wykonawców testamentów i zarządców spadków.

Dzięki temu możliwe stanie się sprostanie wymaganiom Polaków, którzy mieszkają w różnych państwach Unii Europejskiej, gdzie mają własne majątki.

Od lipca 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, w myśl którego ustalenie jurysdykcji ma się odbywać na podstawie zwykłego pobytu spadkodawcy w momencie śmierci. Wyjątkiem jest fakt, gdy spadkodawca przed śmiercią sam wskaże państwo, którego jest obywatelem, jako to, które ma prawo do jurysdykcji.

Taki projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który odnosi się do wprowadzenia europejskiego poświadczenia spadkowego, a wpływa na kodeks postępowania cywilnego i prawo o notariacie, został zatwierdzony przez Radę Ministrów 9 czerwca 2015 r.

Akt potwierdzający prawo do spadku

Jak będzie ono wydawane?

Europejskie poświadczenie spadkowe może być realizowane przez następujące instytucje: sądy (ale orzeczenia nie będą mogły być wydawane przez referendarzy sądowych), notariuszy (a to, co robią, podlega kontroli ze strony sadów).

Ktoś, kto będzie potrzebował europejskiego poświadczenia spadkowego, będzie mógł samodzielnie zdecydować, czy odbierze je w sądzie, czy w kancelarii notarialnej.

Jeśli chodzi o procedury postępowania w zakresie tego rodzaju dokumentu, to będą one podobne do modeli, jakie już obowiązują w prawie polskim. Jeśli ktoś postanowi, że po dokument uda się do sądu, wówczas konieczne będzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego. A jeśli sprawę będzie chciał załatwić u notariusza, wówczas konieczne będzie postępowanie w celu wydania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Koszty

Opłata w sądzie będzie wynosić 300 zł, a u notariusza 400 zł.

Wyjątek

Europejskie poświadczenie spadkowe nie będzie realizowane tylko w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii i Danii.

Rozpoczęcie

Rozporządzenie to wchodzi w życie 17 sierpnia 2015 r.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top