• 24 lipca 2024

Sporządzenie intercyzy

Intercyza jest dokumentem, którego podstawową funkcją jest zmiana stosunków majątkowych małżonków, które są kształtowane w sposób szczególny od momentu wejścia w związek małżeński. Zazwyczaj zawiera się ją w celu ograniczenia lub całkowitego zniesienia wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami, jaka pojawiłaby się z mocy prawa, ale możliwe jest też rozszerzenie wspólnoty majątkowej w oparciu o taką umowę.

Intercyza może być sporządzona przed wejściem w związek małżeński lub powstać już po fakcie, w momencie który wybiorą małżonkowie. Dla ważności intercyzy konieczne jest, by ta umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i muszą się na nią zgodzić obydwie strony.

Podstawowymi zadaniami intercyzy są:

– rozszerzenia ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków;

– ograniczenia ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków;

– zniesienie ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków (rozdzielność majątkowa);

– ustanowienie rozdzielności majątkowej po wcześniejszym wyrównaniu dorobków.

Zawarcie intercyzy

Notariusz musi być obecny przy sporządzaniu intercyzy. W przeciwnym wypadku ten dokument jest nieważny. Notariusz może jednak pojawić się dopiero na samym końcu procesu, czyli przy spisywaniu i podpisywaniu umowy. Dokładne ukształtowanie wspólnoty majątkowej lub jej braku może być wcześniej samodzielnie ustalone przez współmałżonków.

Co do zasady, możliwe jest dowolne kształtowanie stosunków pomiędzy małżonkami, ale trzeba mieć na uwadze, że nie można wprowadzać zapisów, które obejmowałyby majątek przysługujący z tytułu dziedziczenia jednemu z małżonków, jeśli ten majątek nie jest jeszcze wymagalny. Nie można też ustanawiać wspólności dla osobistych praw majątkowych, dla wierzytelności z tytułu odszkodowania, niewymagalne wierzytelności przysługujące z tytułu wykonanej pracy, jak również w związku z wartościami odnoszącymi się do majątku opisywanego przepisami odrębnymi.

Sam proces zawarcia intercyzy jest bardzo prosty. Wystarczy udać się do notariusza i mieć wizję kształtu praw, jakie mają zarządzać wspólnotą majątkową. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, by notariusz był w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamość osób do niego się zgłaszających. Nie można też zapomnieć o odpowiednich opłatach. Notariusz pobierze taksę notarialną, czyli swoje wynagrodzenie, podatki, a także dodatkowe opłaty za odpisy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top