• 13 czerwca 2024

Postępowanie spadkowe

Sprawy spadkowe są powszechnie postrzegane jako skomplikowane i nawet, jeśli są często wyolbrzymiane, nie oznacza to wcale, że nie mamy podstaw do tego, aby odczuwać zakłopotanie, gdy próbujemy je rozwiązać. Podstawowym problemem wydaje się to, że wiele pojęć związanych z prawem spadkowym nie pojawia się powszechnie w życiu rodzinnym.

Jednym z takich pojęć jest zapis windykacyjny będący jednym ze sposobów na przekazanie konkretnym osobom danych elementów składających się na masę spadkową. Termin ten jest interesujący przede wszystkim dlatego, że jego ważność jest ściśle związana z umieszczeniem go w testamencie mającym postać aktu notarialnego. Oczywiście, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawnymi, a to nakazuje nam powrócić na moment do roku 2011. Właśnie wtedy wprowadzono szereg istotnych zmian odnoszących się do prawa spadkowego, a tym samym zyskaliśmy nie tylko dziedziczenie ustawowe, ale i zapis zwykły w testamencie oraz właśnie zapis windykacyjny.

Nowy termin opisywał proces, w wyniku którego spadkobierca zyskiwał prawo do rozporządzania konkretnymi elementami składającymi się na masę spadkową. Zapis taki ułatwia regulowanie kwestii związanych z dziedziczeniem, jego waga jest jednak na tyle duża, że prawodawca nakazał nam umieszczenie go w testamencie w formie aktu notarialnego. Spadkobierca może w jego następstwie uzyskać określony składnik majątku stając się w momencie otwarcia testamentu jego prawnym właścicielem.

Prawo spadkowe

Oczywiście, również w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie zapisu w sądzie lub u notariusza, który wydaje stosowny akt. Nawet jednak, jeśli nie przyczynia się to do maksymalnego uproszczenia procesu, z pewnością przyczynia się do tego, że zajmuje on znacznie mniej czasu. Zapis windykacyjny ma moc jedynie w przypadku, w którym w momencie otwarcia spadku przedmiot zapisu należał do spadkodawcy, a on sam nie musiał zwrócić go.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być:

Prawo definiuje też to, co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Mogą być to więc nie tylko rzeczy oznaczone, co do tożsamości, ale również prawa majątkowe, przedsiębiorstwa gospodarcze i gospodarstwa rolne, a także ustanowienie na rzecz biorcy zapisu służebności lub użytkowania. Osoba, która została obciążona zapisem windykacyjnym w testamencie musi być też zapisobiorcą zwykłym, zapis windykacyjny nie przekreśla więc jej prawa do uzyskania tego, co należy jej się zgodnie z przepisami polskiego prawa. Warto też pamiętać, że zapis windykacyjny nie jest narzędziem przeznaczonym do przekazywania środków finansowych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top