• 13 czerwca 2024

Umowa przedwstępna jest dość niezwykłym dokumentem. Podpisujące ją strony deklarują, że są w przyszłości gotowe do podpisania drugiej z umów znanej jako przyrzeczona. Może się wydawać, że umowy tego typu nie są skomplikowane, nic więc dziwnego, że wiele osób nie widzi potrzeby sięgania po fachową pomoc podczas ich podpisywania.

Niestety, może okazać się i tak, że jedna ze stron nie zechce wywiązać się z nałożonego na siebie zobowiązania. W takim przypadku druga może dochodzić swoich praw, wiele zależy jednak od tego, w jaki sposób zabezpieczone zostały jej interesy. W umowie przedwstępnej nie należy ograniczać się więc wyłącznie do deklaracji zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Warto też zadbać o tym, aby w dokumencie pojawiła się wzmianka na temat jej warunków oraz zasad. Ważne jest również to, czy dojście do skutku finalnej transakcji leży w interesie jednej, czy też dwóch stron, a także, czy ewentualne niedociągnięcia będą skutkowały roszczeniami, czy też nie.

Jeśli jedna ze stron zadeklarowała, że zdecyduje się na podpisanie, a jednak uchyla się od tego nie mając żadnych podstaw do takiego zachowania, otwiera przed kontrahentem możliwość domagania się, aby szkoda została naprawiona. Niestety, niemal nigdy nie mamy do czynienia z pełnym odszkodowaniem. Zwykle można domagać się jedynie zwrotu tych kosztów, które zostały poniesione w celu zawarcia kontraktu. Na szczęście, obie strony mogą zgodzić się na rozszerzenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W takim przypadku obejmuje ona wszystkie szkody, jakie powstały dlatego, że umowa przedwstępna nie została wykonana. Jeśli chcemy poszukać alternatywy dla roszczenia odszkodowawczego, powinniśmy pamiętać, że mamy też prawo domagać się, aby doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Negocjacja warunków umowy

Umowa przedwstępna musi jednak w takim wypadku spełniać określone wymogi i to właśnie od nich uzależniona jest ważność umowy przyrzeczonej. Tu szczególnie duże znaczenie wydaje się mieć jej odpowiednia forma. Jeśli wspomniane wymagania zostały spełnione, można dochodzić prawa do zawarcia umowy przyrzeczonej. Odbywa się to za pośrednictwem sądu – organu, który stwierdza obowiązek danej osoby do złożenia oświadczenia woli odnoszącego się do zawarcia umowy definitywnej. Jeśli sąd zgodzi się z naszą argumentacją, data uprawomocnienia się wydanego przez niego orzeczenia będzie tą samą, z którą zawarta została umowa definitywna. W takim przypadku termin zawarcia umowy przyrzeczonej, jaki został określony przez obie jej przyszłe strony, jest drugorzędny z uwagi na swoje znaczenie.

Może zdarzyć się i tak, że w umowie przedwstępnej zabraknie wzmianek na jego temat. W takim przypadku może go wyznaczyć jedna, a nawet obie strony. Jeśli obie strony mają taką możliwość, może zdarzyć się i tak, że każda zaproponuje inną datę. Ustawodawca przewiduje, że w takim przypadku wiążący jest ten termin, który został wyznaczony wcześniej, co przecież nie oznacza wcale, że musi być on terminem krótszym. Należy pamiętać o tym, że realne wykonanie umowy przedwstępnej może być zabezpieczone i odbywa się to na przynajmniej kilka sposobów.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top