• 27 listopada 2021

Wiele osób zastanawia się jaką formę ma mieć pełnomocnictwo do sprawy spadkowej. Kiedy ma mieć formę pisemną, a kiedy konieczne będzie poświadczenie notarialne? Na ten temat będziemy chcieli nieco więcej powiedzieć.

Wszyscy obecni u notariusza

Nie ma możliwości, by dokonania poświadczenie dziedziczenia w kancelarii notarialnej bez obecności 100% osób, które są do spadku uprawnionych zarówno tych ustawowych jak i testamentowych. Konieczne są także osoby wymienione we wcześniejszych, odwołanych testamentach, którzy w ostatecznym rozrachunku nie będą brali udziału w dziedziczeniu.

Nie ma także znaczenia czy nastąpiło przyjęcie spadku czy minęło 6 miesięcy od otwarcia. Do czynności poświadczenia dziedziczenia nie będzie można wyznaczać pełnomocnika.

Sąd spadku przed upływem 6 miesięcy

Jak powszechnie wiadomo od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania do spadku mamy okres 6 miesięcy na dokonanie wyboru czy chcemy przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy będziemy chcieli go odrzucić. Trzeba także mieć świadomość, że gdy przed sądem będzie nas reprezentować pełnomocnik a 6 miesięcy nie minęło to będzie on musiał w naszym imieniu dokonać wyboru i zdecydować czy przyjmujemy spadek czy nie.

Wizyta u notariusza

Żeby dowiedzieć się kto może być pełnomocnikiem procesowym będzie trzeba zajrzeć do Kodeksu Postępowania Cywilnego, który podkreśla, że pełnomocnikiem może być adwokat albo radca prawny bądź osoba sprawująca zarząd majątkiem czy interesami strony a także osoba, która jest w stałym stosunku zlecenia z osobą, jeśli przedmiot sprawy będzie wchodził w zakres tego zlecenia, współuczestnik a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni.

Jeśli chodzi o sposób umocowania trzeba podkreślić, że będzie trzeba przy pierwszej czynności procesowej do akt sprawy dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy albo odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać także urzędowego poświadczenia podpisu strony. Wydaje się, że to ostatnie zdania sprawia, że nie powinno się raczej przygotowywać pełnomocnictwa na piśmie, ale od razu postarać się o notarialne poświadczenie podpisu, by potem przed sądem nie było problemów.

Sąd spadku – PO upływie 6-ciu miesięcy

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo do sprawy spadkowej po upływie 6 miesięcy przyjęcie spadku będzie mniej skomplikowane. W takim wypadku sprawa będzie się toczyć bez udziału osoby, która nie może się na niej stawić. W wypadku gdy spadkobierca nie może się stawić w sądzie można wyznaczyć osobę z rodziny oraz spisać pełnomocnictwo ogólne.

Top