Poradnik prawny

Przygotowanie intercyzy

Julia Markiewicz
sty 10 2018

Sporządzenie intercyzy

Intercyza jest dokumentem, którego podstawową funkcją jest zmiana stosunków majątkowych małżonków, które są kształtowane w sposób szczególny od momentu wejścia w związek małżeński. Zazwyczaj zawiera się ją w celu ograniczenia lub całkowitego zniesienia wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami, jaka pojawiłaby się z mocy prawa, ale możliwe jest też rozszerzenie wspólnoty majątkowej w oparciu o taką umowę.

Intercyza może być sporządzona przed wejściem w związek małżeński lub powstać już po fakcie, w momencie który wybiorą małżonkowie. Dla ważności intercyzy konieczne jest, by ta umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i muszą się na nią zgodzić obydwie strony.

Podstawowymi zadaniami intercyzy są:

– rozszerzenia ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków;

– ograniczenia ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków;

– zniesienie ustawowej wspólnoty majątkowej małżonków (rozdzielność majątkowa);

– ustanowienie rozdzielności majątkowej po wcześniejszym wyrównaniu dorobków.

Zawarcie intercyzy

Notariusz musi być obecny przy sporządzaniu intercyzy. W przeciwnym wypadku ten dokument jest nieważny. Notariusz może jednak pojawić się dopiero na samym końcu procesu, czyli przy spisywaniu i podpisywaniu umowy. Dokładne ukształtowanie wspólnoty majątkowej lub jej braku może być wcześniej samodzielnie ustalone przez współmałżonków.

Umowa majątkowa małżeńska (podział majątku) wymaga formy aktu notarialnego. Może zostać zawarta w takcie trwania związku małżeńskiego, ale również przed zawarciem związku małżeńskiego - krakowskinotariusz.pl

Co do zasady, możliwe jest dowolne kształtowanie stosunków pomiędzy małżonkami, ale trzeba mieć na uwadze, że nie można wprowadzać zapisów, które obejmowałyby majątek przysługujący z tytułu dziedziczenia jednemu z małżonków, jeśli ten majątek nie jest jeszcze wymagalny. Nie można też ustanawiać wspólności dla osobistych praw majątkowych, dla wierzytelności z tytułu odszkodowania, niewymagalne wierzytelności przysługujące z tytułu wykonanej pracy, jak również w związku z wartościami odnoszącymi się do majątku opisywanego przepisami odrębnymi.

Sam proces zawarcia intercyzy jest bardzo prosty. Wystarczy udać się do notariusza i mieć wizję kształtu praw, jakie mają zarządzać wspólnotą majątkową. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport, by notariusz był w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamość osób do niego się zgłaszających. Nie można też zapomnieć o odpowiednich opłatach. Notariusz pobierze taksę notarialną, czyli swoje wynagrodzenie, podatki, a także dodatkowe opłaty za odpisy.

Udostępnij