• 24 lipca 2024

Na czym można ustanowić hipotekę, czyli co może stać się przedmiotem obciążenia? Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie tej dość złożonej kwestii.

Wyliczenie czterech przedmiotów obciążenia hipoteką

Nie wszystko może stać się przedmiotem hipoteki. Przedmiotem obciążenia hipoteką mogą być cztery elementy, które zostały określone na podstawie art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Są to zatem: nieruchomość (gruntowa, lokalowa albo budynkowa), użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką (chodzi tutaj o subintabulat, o czym można przeczytać w innym artykule).

Udziały obciążone hipoteką

Obciążenie hipoteką to złożona sprawa, dlatego trzeba przeanalizować co może, a co nie może być wzięte pod uwagę w tej kwestii. Jest kilka przypadków, w których można nałożyć obciążenie hipoteką. Zatem obciążenie hipoteką może spaść na: udział współwłaściciela nieruchomości, udział przysługujący współużytkownikowi wieczystemu albo udział współuprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Trzeba w tym miejscu jednak dodać, że hipoteką można obciążyć całość praw do danej nieruchomości, jaka przysługuje jakiejś uprawnionej osobie, ale też według analogii może być ona ustanowiona na całości udziału, który przysługuje konkretnemu współuprawnionemu.

Zakres obciążenia hipoteką

Kiedy nie można ustanowić hipoteki?

Mimo wszystko istnieją też takie przypadki, kiedy hipoteki nie można ustanowić. Kiedy to następuje? Otóż hipoteki nie można ustanowić, czyli inaczej hipoteką nie można obciążyć:

- części nieruchomości (tak jest na przykład w przypadku jednej z kilku działek, które zostały objęte taką samą księgą wieczystą),

- części prawa do nieruchomości, która przysługuje tylko jednemu uprawnionemu albo części udziału przysługującego danemu współuprawnionemu,

- udziału we współwłasności łącznej – chodzi tutaj o specjalny przypadek współwłasności bezudziałowej, która pojawia się choćby w przypadku wspólności majątkowej albo wspólności majątku wspólników zakładających spółkę cywilną.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top