• 24 lipca 2024

Zabezpieczenie zapłaty może odbywać się na wiele sposobów. Każdy z nich ma swoją skuteczność, która nie zawsze może być porównywana ze sobą. Gdybyśmy więc mieli wskazać ten, który można uznać za najbardziej skuteczny, z pewnością musielibyśmy zwrócić uwagę na możliwości, jakie otwiera przed nami ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Nieruchomości, w przeciwieństwie do wielu innych dóbr, nie da się ukryć, a wpisując ją do ksiąg wieczystych zabezpiecza się wierzyciela nawet przy próbie sprzedaży. Oczywiście, czynność ta wiąże się z koniecznością złożenia wizyty u notariusza. Rodzi też określone wątpliwości, warto więc uzyskać jak najwięcej informacji na jej temat jeszcze przed skorzystaniem z takiej opcji. Forma aktu notarialnego to jeden z najważniejszych wymogów, jaki należy spełnić decydując się na takie rozwiązanie. Notariusz podczas jego sporządzania dba o to, aby dokument odpowiadał wymogom formalnym, odpowiada też za jego poprawność pod względem treści.

Jego zadaniem jest też troska o to, aby hipoteka została wpisana do ksiąg, choć bowiem sama umowa jest ważna, bez tego ostatniego kroku mogłyby pojawić się trudności z jej egzekwowaniem. Decydując się na takie rozwiązanie wierzyciel przyjmuje także do wiadomości, że wierzytelność hipoteczna jest zaspokojona w pierwszej kolejności w odniesieniu do innych wierzytelności, choć w tym konkretnym przypadku za wyjątkowe można uznać koszty egzekucyjne. Jeśli więc właściciel nieruchomości ma znacznie więcej długów, a pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przez komornika nie byłyby w stanie pokryć ich całości, to wierzyciel hipoteczny jest tym, który ma pierwszeństwo przy podziale majątku. Nie można też zapominać o tym, że hipoteka podąża za nieruchomością, a więc obciąża ją niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem.

Dostęp do księgi wieczystej

Właśnie dlatego sprawdzanie ksiąg wieczystych jest zalecane każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości. Jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości, która ma już wpisaną hipotekę, liczymy się z tym, że wierzyciel będzie oczekiwał jej spłaty. W pierwszej kolejności podejmuje się próby dobrowolnego odzyskania pieniędzy, w pewnym momencie wierzyciel może jednak zacząć domagać się sprzedaży lokalu pod przymusem. Dość często bywa tak, że interesująca nas nieruchomość jest obciążona hipoteką. Oczywiście, w takim przypadku zaleca się zachowanie czujności, choć nie zawsze wiąże się to z koniecznością powstrzymania się od transakcji. Dłużnik może przedstawić zaświadczenie wierzyciela o wysokości zadłużenia.

Jeśli więc zadłużenie to nie jest tak wysokie, jak cena sprzedaży nieruchomości, odpowiednia kwota jest kierowana bezpośrednio na konto wierzyciela. Ten czeka na zaksięgowanie wpłaty, a następnie przedstawia dokumenty pozwalające na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Niekiedy mamy też do czynienia z instytucją „hipoteki przymusowej”. Ta jest ustalana nawet bez zgody właściciela jako konsekwencja rażących zaniechań takich, jak choćby zaległości w spłacaniu podatków. Z sytuacją taką mamy jednak do czynienia rzadko.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top