• 24 lipca 2024

Pełnomocnictwo jest zagadnieniem, któremu poświęca się obecnie coraz więcej uwagi. Warto więc zastanowić się nad tym, co warto wiedzieć na jego temat. Pierwszym krokiem powinno stać się w takim przypadku stworzenie definicji najczęściej używanych określeń, warto więc pamiętać, że mocodawcą jest ta osoba, która udziela pełnomocnictwa pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo – definicja

Pełnomocnik może być zarówno osobą fizyczną, jak i prawną. Działa w ramach umocowania i w przeciwieństwie do mocodawcy nie musi mieć pełnej zdolności do czynności prawnych. Samo pełnomocnictwo w myśl przepisów polskiego prawa jest jednostronną czynnością prawną w następstwie której mocodawca decyduje się na udzielenie umocowania swojego pełnomocnika, który staje się przez to upoważniony do wykonania określonych czynności. Wspomniane określenie czynności jest formą zabezpieczenia, w myśl przepisów polskiego prawa nie można bowiem udzielić zgody na wykonanie przez pełnomocnika wszystkich czynności prawnych. Pełnomocnictwa najczęściej udziela notariusz.

Rodzaje pełnomocnictw

Polskie prawo mówi zresztą nie tylko o pełnomocnictwie, co o pełnomocnictwach. Pełnomocnictwo ogólne odnosi się do tak zwanych czynności zwykłego zarządu, a więc choćby do odbioru korespondencji. Pełnomocnictwo rodzajowe jest z kolei tym, które obejmuje czynności określonego rodzaju, a więc takie, które przekraczają już klasyczne czynności zwykłego zarządu. Jeszcze innym rodzajem jest pełnomocnictwo szczególne.

Ustanowienie pełnomocnika

W prawie pojawia się także określenie prokura stosowane na określenie pełnomocnictwa udzielonego przez przedsiębiorcę. Tu mamy do czynienia z umocowaniem do czynności sądowych oraz pozasądowych, które są związane z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa. Co do zasady, forma dokonania pełnomocnictwa jest dowolna, choć istnieją także pewne ograniczenia w tym zakresie. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego mamy do czynienia z formą pisemną, gdy zaś mówimy o pełnomocnictwie szczególnym pojawia się wymóg zastosowania aktu notarialnego.

Pełnomocnik nigdy nie staje się drugą stroną czynności prawnej dokonywanej w imieniu mocodawcy. Jedyny wyjątek pojawia się wtedy, gdy co innego wynika z samej treści pełnomocnictwa lub wspomnianej czynności prawnej. Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której pełnomocnik reprezentuje nie jedną, ale dwie strony.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo nigdy nie trwa przez czas nieograniczony. Odwołane może być w każdym czasie i nawet, jeśli zawarto je w formie aktu notarialnego, przy jego odwołaniu taka forma nie jest konieczna.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top