• 13 czerwca 2024

Prawo jest niezwykle szeroką dziedziną wiedzy, w związku z czym wykształciło się wiele jego gałęzi. W pewnych aspektach mogą one łączyć się ze sobą, jak np. w zakresie obsługi prawnej firm, która korzysta z wielu dziedzin prawa. Jakie konkretnie usługi oferują kancelarie obsługujące przedsiębiorstwa?

Jakie usług mogą świadczyć kancelarie w zakresie obsługi prawnej firm?

Można śmiało stwierdzić, że obsługa prawna firm umożliwia efektywne i sprawne działanie przedsiębiorstwa we wszystkich aspektach funkcjonowania. Pierwszymi z niezwykle ważnych zadań, które można powierzyć prawnikom, jest poradnictwo zawiązane z rozpoczęciem prowadzenia działalności (w sprawach podatkowych, założenia firmy wraz z opracowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów – umów oraz regulaminów). Dodatkowo obsługa prawna firm może być związana z procesami przejęć i fuzji, tworzeniu struktur holdingowych oraz procedurą likwidacji spółki.

Kancelarie w zakresie obsługi prawnej firm bardzo często doradzają przedsiębiorcom w codziennych sprawach, takich jak:

  • pomoc w bieżących sprawach,
  • ochrona interesów prawnych,
  • sporządzanie analiz i ekspertyz,
  • uzyskanie koncesji i pozwoleń,
  • informowanie o zmianach w prawie,
  • analiza dokumentów np. umów,
  • opracowywanie dokumentów,
  • obsługa zgromadzeń,
  • prowadzenie postępowań sądowych.

Obsługa prawna firm może obejmować także działania związane z postępowaniem upadłościowym oraz naprawczym (m.in. przygotowanie stosownych dokumentów, reprezentowaniem klienta przed sądem), windykacją należności finansowych. Do pozostałych, niezwykle popularnych usług zaliczyć można: wdrożenie RODO, pomoc prawna przy podatkach oraz audyt prawny, czyli weryfikacja przyjętych w firmie rozwiązań pod kątem zgodności z przepisami. Dodatkowo z usług obsługi prawnej firm skorzystać mogą osoby, które mają problem z kwestiami sukcesji i dziedziczenia firmy oraz zmowy cenowej.

Kto może skorzystać z usług profesjonalnych kancelarii?

Zazwyczaj usługi oferowane przez kancelarie prawne kierowane są do szerokiego grona klientów: małych, średnich oraz dużych (w tym korporacji) firm sektora prywatnego, instytucji państwowych oraz samorządowych, organizacji pozarządowych i rządowych. Dodatkowo wielu z prawników zajmuje się świadczeniem pomocy klientom indywidualnym, którzy mają potrzeby biznesowe t.j. jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

Kiedy obsługa prawna firm jest konieczna?

Rozważając kwestię, kiedy należy korzystać z pomocy prawnika, warto mieć na uwadze 2 aspekty. Pierwszym z nich jest to, że wiele firm za granicą konsultuje z prawnikami bardzo wiele spraw. Wynika to przede wszystkim ze świadomości jak duży wpływ na działalność firmy ma jej legalność oraz jakie konsekwencje może przynieść działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami. Drugą z nich jest fakt, że nawiązanie kontaktu z prawnikiem, dopiero gdy pojawiają się duże kłopoty, jest ogromnym błędem, który może kosztować przedsiębiorcę bardzo wiele. Uważa się, że najlepiej oddać każdą sprawę w ręce prawnika, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do działania pewnych mechanizmów czy zapisów w dokumentach oraz umowach. Wszyscy doskonale znamy powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć”, które powinno być hasłem przewodnim wielu firm.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top