• 22 maja 2024

Sprzedaż nieruchomości

Problem konieczności zabezpieczenia interesów kupującego i sprzedającego występuje szczególnie przy sprzedaży nieruchomości, gdzie w grę wchodzą duże kwoty.

Nieruchomości i notariusz

Przepisanie własności nieruchomości następuje w chwili podpisania aktu notarialnego. Nieruchomości charakteryzują się jednak wysokimi cenami – niewiele osób płaci za nie gotówką, większość wykonuje wygodne i bezpieczne przelewy. Najczęściej jednak oznacza to konieczność odczekania kilku dnia na zaksięgowanie płatności. Niektórzy klienci obawiają się, że jeśli w tym czasie nieruchomość przejdzie już na kupującego, nigdy nie otrzymają koniecznej wpłaty. Nie jest możliwe zawarcie w umowie zapisu, że nieruchomość stanie się własnością kupującego dopiero, gdy sprzedający otrzyma zapłatę.

Interesy sprzedającego – zapis „trzy siódemki”

W myśl popularnego artykułu 777 par. 2 pkt. 4 lub 5 kodeksu postępowania cywilnego, kupujący składa oświadczenie, że zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu umówionej wcześniej ceny w określonym terminie. W takiej umowie, spisywanej w formie oficjalnego aktu notarialnego, zabezpiecza się nie tylko zapłacenie przez kupującego należności, ale także wydanie przedmiotu będącego przedmiotem sprzedaży przez sprzedającego, gdy ten je odracza. Dla strony sprzedającej oznacza to, że w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się z zapłaty, można zwrócić się do sądu rejonowego (w miejscu zamieszkania dłużnika) z prośbą o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi.

Formalności sprzedaży

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku (sąd ma na to 3 dni) dostaje się możliwość udania się do komornika i wszczęcia egzekucji. Dzięki takiemu aktowi sprzedający może dochodzić swoich praw bez konieczności urządzania procesu sądowego. Komornik przeprowadza egzekucję z majątku dłużnika – w pierwszej kolejności z nieruchomości, która była przedmiotem sprzedaży i za którą dłużnik nie zapłacił.

Depozyt notarialny lub nowe rachunki

Drugą możliwość stanowi depozyt notarialny, dziś już mniej popularny, niż dawniej. W wyniku tej procedury notariusz od razu otrzymuje pieniądze, a następnie przechowuje je i wydaje w określony sposób konkretnej osobie. Taka opcja zabezpiecza przede wszystkim interesy kupującego – nie musi się bać, że zapłaci, a nie dostanie praw do nieruchomości.

Można również upewnić się, że pieniądze zostaną przelane tuż po podpisaniu umowy lub przed podpisaniem, jeszcze w biurze notariusza – w tym celu kupujący i sprzedający zakładają konta w tym samym banku, dzięki czemu przelew dociera w ciągu ułamków sekund. Tej sposób dba z kolei o interes osoby sprzedającej – jest ona pewna, że otrzyma pieniądze, zanim przekaże prawa do nieruchomości.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top