• 13 czerwca 2024

Sporządzenie dokumentów w języku obcym

Coraz częściej w kancelariach notarialnych pojawiają się osoby, które pytają o to czy będzie można przygotować akt notarialny w języku angielskim albo innym języku obcym, czy będzie możliwość dokonania czynności notarialne z udziałem osoby, która nie włada językiem polskim albo poświadczenia dokumentów w języku obcym. Postaramy się krótko na taką kwestię odpowiedzieć.

Czy akt notarialny można sporządzić w języku obcym?

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Tylko akt notarialny dokonany w języku polskim będzie miał moc dokumentu urzędowego. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności również w języku obcym. Sporządzenie samodzielnie takiego dokumentu w języku obcym będzie możliwe wyłącznie, jeśli notariusz jest jednocześnie tłumaczem przysięgłym danego języka. Jeśli tak nie jest konieczny będzie dodatkowo udział również tłumacza przysięgłego.

Jak dokonuje się czynności notarialnej z osobą, która nie włada językiem polskim?

Obowiązek dokonywania czynności notarialnych w języku polskim nie będzie oznaczać zakazu dokonywania ich z udziałem osób, które językiem polskim nie władają. Jeśli osoba biorąca udział w czynnościach nie zna jezyka polskiego to co do zasady przy dokonywaniu czynności powinien być również tłumacz przysięgły.

Akt notarialny w języku obcym

Czy notariusz będzie mógł poświadczać dokument albo podpis pod dokumentem przygotowanym w języku obcym?

Jeśli chodzi o poświadczenie dokumentu sporządzonego w języku obcym notariusz będzie miał takie prawo. Jeśli na podstawie okoliczności będzie podejrzewał, że poświadczenie prowadzić będzie mogło do naruszenia prawa to w takiej sytuacji ma on możliwość, by odmówić poświadczenia na podstawie uprawnień jakie daje mu w tym zakresie prawo o notariacie. Klauzulę poświadczenia sporządza się w takim przypadku w języku polskim.

Widać więc, że kwestia bariery językowej niekoniecznie musi decydować o tym, że będzie problem z przygotowaniem aktu notarialnego, dlatego warto na spokojnie udać się do notariusza.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top