• 24 lipca 2024

Zadaniem notariatu w Polsce będzie zapewnianie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zgodności z obowiązującym prawem. Notariat w Polsce jest organizowany w ramach samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu notariusza i organizację opisuje ustawa Prawo o notariacie. W zakresie wykonywanych uprawnień notariusz będzie działał jako osoba zaufania publicznego i będzie korzystać z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Na notariuszu ciąży także obowiązek o charakterze publicznoprawnym, gdyż w zakresie określonym przepisami pobiera i odprowadza podatki a także opłaty sądowe. Okoliczności związane z dokonywaniem czynności notarialnej są objęte tajemnicą notarialną, z której zwolnienie jest w szczególnych okolicznościach.

Samorząd notarialny w Polsce to obecnie izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna

Izbę notarialną tworzyć będą notariusze, którzy prowadzą kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. W Polsce mamy obecnie 11 izb notarialnych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu. Organami izby notarialnej są walne zgromadzenia notariuszy izby i rada izby notarialnej/

Droga do zawodu notariusza

Krajowa Rada Notarialna

Jako nadzór nad działalnością notariuszy ma Minister Sprawiedliwości. Natomiast na obszarze właściwej izby mamy również nadzór nad notariuszami w postaci rady izby. W charakterze krajowym działa również Krajowa Rada Notarialna.

Aplikantem notarialnym może być osoba, która ma polskie obywatelstwo oraz korzysta z praw cywilnych i obywatelskich. Ma nieskazitelny charakter i może dać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu. Powinna mieć ukończone studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i tytuł magistra albo też zagraniczne studia uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego. Aplikacja zaczyna się z początkiem roku i trwa dwa lata i 6 miesięcy. Następnie po zdaniu egzaminu można zostać asesorem notarialnym i rozpocząć przygotowanie do tego, by rozpocząć z czasem pracę notariusza.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top