• 24 lipca 2024

Rozwój notariatu na ziemiach germańskich

Po upadku Cesarstwa Zachodniego Longobardowie powołali urzędowych pisarzy i przyznali ich dokumentom pierwszeństwo wśród dowodów. Notariusz nie tylko jest już gwarantem dokumentu ale osobą zaufaną, za którą stał autorytet władzy. W tym samym czasie dochodzi w państwie Longobardów do przymusu notarialnego, to jest obowiązek sporządzenia pism i wyciągów przez notariuszy.

Karol Wielki i jego następcy, a rozwój notariatu

Istotne były dla rozwoju notariatu również kroki jakie zdecydował się podjąć Karol Wielki. Pod koniec VIII wieku nakazał tworzenie protokołów sądowych przez notariuszy a na początku IX wieku już każdy opat, biskup miał swojego notariusza. Pojawiały się przepisy, które nakazywały u notariusza spisywać testament i przygotowywać akty sprzedaży. W rezultacie tego pojawiali się liczni notariusze, którzy upoważnieni byli do sporządzania aktów, co do określonych czynności prawnych. Działali w oznaczonych kręgach i posługiwali się wzorcami dokumentów.

Notariat na ziemiach średniowiecznej Italii

Następne wieki w Italii to z jednej strony rozwój notariatu w północnych miastach włoskich, z drugiej ujawniały się również uniwersytety i ich znaczenie. Pełne uformowanie się notariatu publicznego to wiek XII. Wykształceni prawnicy wzmacniali powagę dokumentu notarialnego właśnie jako dokumentu publicznego, w czym byli także wspierani przez Kościół oraz prawo kanoniczne. Wyrazem tego było postanowienie papieża Aleksandra III, który uznał moc dokumentu notarialnego przed sądami duchownymi.

Początki notariatu na świecie

Rozprzestrzenianie się notariatu na ziemiach średniowiecznej Europy

Notariat publiczny przeniósł się dość szybko do innych państw leżących na północ od Alp również do Francji i Hiszpanii. Nieco później rozwinął się w Niemczech, Anglii oraz krajach skandynawskich. Dla rozwoju notariatu w Europie wielkie znaczenie miało także rozwijanie się notariatu kościelnego. W Niemczech podobnie pojawiają się notariusze na początek włoscy, szczególnie papiescy.

Znaczenie notariatu i jego dalszy rozwój

Znaczenie notariatu publicznego rosło razem z rozbudową terytorialną średniowiecznych państw na terenie Europy a władcy byli zainteresowani kontrolą nad obrotem gospodarczym oraz prawnym. Dlatego centralnie lub lokalnie udzielają oni zezwoleń na działalność notarialną. Od połowy XVI wieku prawo nominowania notariuszy mają także wysocy urzędnicy o wykształceniu prawniczym, cesarscy komesowie. W niektórych miastach istniały szkoły notariuszy. Od wieku XVI prawo mianowania notariuszy uzyskały także uniwersytety.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top