• 24 lipca 2024

Subintabulat to inaczej wierzytelność, która zabezpieczona jest hipoteką. Wyjaśnienie terminu znajduje się poniżej.

Wstęp na temat subintabulatu

Często odwiedzając strony internetowe, można zauważyć, że sporo osób tam się poruszających, ma problem ze zrozumieniem pojęcia subintabulat. Dlatego warto wytłumaczyć, o co chodzi, aby jak najlepiej zrozumieć to pojęcie. Znajduje się tutaj także wyjaśnienie, kto to jest wierzyciel oraz dłużnik subintabulatu.

Wyjaśnienie subintabulatu

Jeśli Pan Kowalski chce kupić od Pana Nowaka mieszkanie o wartości 100 000 zł, ale Pan Kowalski nie ma na to pieniędzy, to Pan Nowak może pożyczyć mu całość kwoty. Aby Pan Nowak miał pewność, że Pan Kowalski spłaci wierzytelność, to Pan Kowalski musi ustanowić hipotekę na rzecz Pana Nowaka maksymalnie na taką kwotę, jaką pożyczył.

Musieli obaj udać się do notariusza. Nastąpił zakup mieszkania – Pan Kowalski zapłacił za nie pieniędzmi, które pożyczył od Pana Nowaka. Równocześnie Pan Kowalski ustanowił hipotekę na tym mieszkaniu na rzecz Pana Nowaka i wynosi ona 100 000 zł.

Problem w tym, że po jakimś czasie okazało się, że Pan Nowak pilnie potrzebuje pieniędzy. Ponieważ większość swoich oszczędności pożyczył Panu Kowalskiemu, musiał udać się do banku po pożyczkę. Dostał ją. Bank, chcąc zabezpieczyć pieniądze, które pożyczył, wykorzystał hipotekę, którą założył Pan Kowalski, więc zabezpieczył się na tych pieniądzach, które Pan Nowak ma odzyskać.

Objaśnienie subintabulatu

Terminy

Bank – subintabulat (albo inaczej wierzyciel subintabulatu)

Pan Nowak – dłużnik subintabulatu

Pan Kowalski – dłużnik główny, odpowiada on rzeczowo za tę nieruchomość, którą kupił

Wierzytelność hipoteczna – pożyczka Pana Nowaka udzielona Panu Kowalskiemu, którą zabezpieczyli hipoteką

Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie – pożyczka banku udzielona Panu Nowakowi

Istotne informacje

Główną kwestią, o którą chodzi w subintabulacie, jest fakt, że wierzyciel subintabulat (w przypadku powyższej historii – bank) może domagać się zaspokojenia według zasad, które sam podejmie: może to być na podstawie obciążonej wierzytelności albo z wykorzystaniem zasad z nieruchomości, na której ciąży subintabulat.

Subintabulat otrzymuje prawa swojego dłużnika, czyli w tym przypadku Pana Nowaka – wierzyciela głównego nieruchomości obciążonej.

Spłata takiej wierzytelności może się dokonać tylko bezpośrednio do subintabulatu odpowiednio do wysokości hipoteki.

Jeśli dłużnik główny dokona spłaty na rzecz wierzyciela subintabulatu, to hipoteka automatycznie wygaśnie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top