• 13 czerwca 2024

NORT to w rozwinięciu Notarialny Rejestr Testamentów, powołany 5 października 2011 roku. Jego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu treści ostatniej woli osoby pozostawiającej spadek. W jaki sposób działa rejestr?

Po co powstał rejestr?

Powołanie do istnienia Notarialnego Rejestru Testamentów miało na celu głównie unikanie sytuacji, w której testament spadkodawcy będzie nieznany albo zostaje ujawniony już po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Powinien także ułatwiać spadkobiercom odnalezienie testamentu po śmierci spadkodawcy, jeśli miałoby to być w jakiś sposób utrudnione. NORT powstał więc po to, by ułatwiać wiele kwestii i zapobiegać skomplikowanym sytuacjom.

Jakie rodzaje testamentów muszą się znaleźć w rejestrze?

Można mieć pewne wątpliwości co do tego, jakie typy testamentów muszą się znaleźć w rejestrze. To jedynie dwa jego rodzaje: spisane własnoręcznie i przekazane jedynie notariuszowi w depozyt, oraz notarialne, czyli ustanowione w formie aktu notarialnego.

Jak dokonuje się rejestracji?

Rejestracji w NORT dokonują notariusze na wniosek złożony przez testatora, czyli spadkodawcę. Wniosek może być złożony bezpośrednio w notarialnym testamencie, w protokole przyjęcia go w depozyt lub w odrębnym protokole – o ile rejestracji podlega wcześniej niezarejestrowany testament notarialny. Dopóki spadkodawca żyje, rejestr jest niejawny.

Rejestry notarialne

Nie można uzyskać żadnych informacji o nim, dopóki sam testator nie uda się w tym celu do kancelarii notarialnej. Gdy spadkodawca umiera, a jego spadkobiercy wiedzą, że zarejestrował testament w NORT, należy przedłożyć w kancelarii notarialnej wypis aktu zgonu albo inny dokument który potwierdza, że spadkodawca nie żyje. Póki spadkobierca pozostaje przy życiu, może odwołać wpis do rejestru. Gdy wpłynie wniosek o usunięcie rejestracji, notariusz zamieszcza go na testamencie notarialnym albo na protokole z przyjęcia wniosku w depozyt.

Informacje zawarte w NORT

W NORT znajdują się takie informacje, jak numer wpisu, data jego dokonania, data i miejsce sporządzenia testamentu przez notariusza lub jego przyjęcia w depozyt, imię, nazwisko notariusza i adres kancelarii, dane spadkodawcy, a także jego numer PESEL lub inny ewidencyjny.

Koszty zarejestrowania testamentu

Zarejestrowanie wniosku jest darmowe, notariusz pobiera jednak za sporządzenie protokołu taksę w wysokości maksymalnie 200 złotych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top