• 13 czerwca 2024

Majątek wspólny

Dość często pojawiające się pytania dotyczą tego jak wygląda sytuacja współmałżonków w momencie, gdy jeden z nich będzie miał nieruchomość przed ślubem i następnie będą po ślubie razem w niej mieszkać i będą chcieli mieć na niej współwłasność. Takie pytania często się pojawiają i rzeczywiście budzą spore zainteresowanie. Warto się tym tematem nieco bliżej zainteresować i zobaczyć jak to dokładnie wygląda w praktyce.

Na początku trzeba zaznaczyć, że własność na prawie wspólności ustawowej będzie wiązać małżonków bardziej niż współwłasność w częściach

Nieruchomość jaka będzie odziedziczona przez jedną ze stron staje się jej osobistym majątkiem, nabyta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeśli współmałżonkowie zaczną wspólnie mieć nakłady na taką nieruchomość i będą wspólnie ją zamieszkiwać można będzie zawrzeć umowę, dzięki której będzie można złożyć wniosek o dopisanie do księgi wieczystej współmałżonka na prawach wspólności ustawowej.

Jeśli jednak między współmałżonkami jest majątkowa umowa małżeńska zwana intercyzą, w ramach której zdecydowali się oni na rozdzielność majątkową to aby mogło dojść do tego, że druga osoba stanie się współwłaścicielem nieruchomości konieczna będzie pomoc notariusza, w ramach której będzie się zawierać umowę darowizny, na podstawie której cześć nieruchomości zostanie przekazana dla współmałżonka. Jest to majątkowe przesunięcie do wspólnego majątku małżonków, albo też darowizna do majątku osobistego męża.

Darowizna mieszkania

Jeśli w małżeństwie istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej co jest w Polsce typowe, wtedy będzie można dokonać zmiany własności nieruchomości poprzez darowiznę z majątku osobistego właścicielki do majątku obojga małżonków. Taki sposób dojdzie do tego, że będzie wspólna własność na prawach wspólności małżeńskiej a więc będzie to niepodzielna współwłasność łączna, która może wygasnąć wyłącznie w przypadku śmierci, rozwodu, separacji albo też w momencie, gdy współmałżonkowie zdecydują się na to, by ustalić między sobą rozdzielność majątkową. Tak więc własność na prawach wspólności będzie wiązać małżonków bardziej niż współwłasność po cześci, gdyż w tym ostatnim przypadku jest możliwość samodzielnie zarządzać swoją częścią bez udziału drugiej strony.

Jeśli wykonuje się darowiznę na rzecz współmałżonka będzie to czynność zwolniona z podatku od darowizn.

Jeśli chodzi o umowę darowizny z majątku osobistego do wspólnego strony płacą u notariusza 200 złotych opłaty sądowej i dalej również taksę notarialną na poziomie maksymalnym 1490 zł + VAT. Dodatkowo są jeszcze koszty związane z wypisami, które z aktu notarialnego przygotowywał będzie notariusz.

Jeśli przedmiotem jest udział, który wynosi połowę nieruchomości wtedy opłaty wnosi się w wysokości100 złotych opłaty sądowej i taksa liczona jest także od połowy wartości nieruchomości. Ewentualnie zawsze będzie można zdecydować się także na negocjacje z notariuszem, by ewentualnie dało się zapłacić niższą taksę. Na pewno jeśli chcemy koszty obniżyć taką próbę warto podjąć.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top