• 13 czerwca 2024

W sprawach sądowych dotyczących postępowań spadkowych przewidziane są stałe opłaty za wykonanie określonych czynności procesowych. Są to opłaty o różnych stawkach, w zależności od danej czynności. Najważniejsze w ich przypadku jest jednak to, że pobierane są w stałej stawce niezależnie od tego, kto i w jakiej sytuacji się znajduje, chociaż oczywiście nie jest to aż takie proste.

Ustawa o kosztach sądowych przewiduje, że wiele prostych spraw będzie miało swoje określone ceny, wiele spraw bardziej złożonych będzie mogło być tańszych, jeśli strony postępowania spadkowego przygotują zawczasu projekty odpowiednich decyzji, a w innych przypadkach koszty mogą wzrosnąć ze względu na skomplikowanie sprawy i brak możliwości porozumienia stron.

Opłatę w kwocie 50 złotych pobiera się za:

– stwierdzenie nabycia spadku;

– odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

– sporządzenie spisu inwentarza;

–zabezpieczenie spadku.

W tym miejscu trzeba się na chwilę zatrzymać, ponieważ przedstawione powyżej kwestie mogą pojawić się łącznie w części lub nawet wszystkie w jednym piśmie. W takiej sytuacji od każdej z tych kwestii pobiera się osobno opłatę, co jest zaprzeczeniem zasady, że od jednego pisma pobiera się jedną opłatę. Jest to sytuacja wyjątkowa, ale przewidziana przepisami prawa. Nie ma tutaj znaczenia, że wszystkie kwestie dotyczą tej samej sprawy.

Opłaty spadkowe

Opłata w wysokości 100 złotych pobierana jest za:

– wniosku o wydanie spadku konsulowi (spadek od cudzoziemca);

– wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;

– wniosku o stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wniosku o nabyciu spadku.

Można tutaj zauważyć, że zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu jest dwa razy droższe, niż ma to miejsce w przypadku obywatela polskiego. Związane jest to z większym skomplikowaniem sprawy. Wydanie spadku konsulowi kończy też całą sprawę, ale jeśli nie ma takiej możliwości lub nie została podjęta taka decyzja, sad wyda zamiast tego odpowiednie zabezpieczenia praw obywateli polskich, także osób pozostających poza granicami kraju, jak również innych osób uprawnionych do spadu. Mowa oczywiście o prawach uprawdopodobnionych. Wobec takich postanowień można wnieść zażalenie. Jego koszt wynosi obecnie 30 złotych.

Opłata w wysokości 500 złotych pobierana jest za zgłoszenie wniosku o podział spadku. Opłata może zostać zredukowana do 300 złotych, jeśli we wniosku znajduje się gotowy do zatwierdzenia projekt podziału spadku. Jeśli w czasie podziału spadku konieczne jest zniesienie współwłasności, konieczne jest wniesienie opłaty stałej na poziomie 1000 złotych, ale także tutaj jest możliwość zmniejszenia kosztu do 600 złotych, jeśli elementem wniosku jest gotowy projekt podziały majątku. Jeśli przedmiotem spadku jest majątek wspólny większej ilości osób, na przykład małżeństwa, nie ma tutaj zastosowania maksymalna jednorazowa suma 1000 złotych za dokonanie podziału i koszty są zależne od realnych czynności, ponieważ konieczne jest dzielenie spadku ze zniesieniem współwłasności. Tak zadecydował Sąd Najwyższy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top