• 24 lipca 2024

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Bardzo często w przypadku sprzedaży nieruchomości cena zakupu finansowana będzie z kredytu zabezpieczonego hipoteką. Tak samo udzielane są pożyczki, które zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. Ustanowienie hipoteki wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, wyjątek stanowi hipoteka bankowa oraz wypis do księgi wieczystej.

Wykreślenie hipoteki po spłacie zadłużenia jest w gestii stron. Ponieważ notariusz nie może nas w tym wyręczyć. Dlatego konieczne będzie w tym zakresie nasze działanie, nie można o tym zapominać i warto postarać się o to, by szybko doprowadzić do wykreślenia po spłacie pożyczki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Przykładem może być sytuacja, w której decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki i w związku z tym składamy również oświadczenie o tym, że ustanawiamy hipotekę w formie aktu notarialnego. Po zawarciu umowy pożyczki będziemy wpisywać taką hipotekę do księgi wieczystej. Po okresie, w którym spłaciliśmy pożyczkę będziemy chcieli ją wykreślić z księgi wieczystej, jak więc tego będzie można dokonać?

Wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej

INSTRUKCJA

Uzyskać należy oświadczenie wierzyciela o zgodzie na wykreślenie hipoteki w formie, która będzie zawierać podpis notarialnie poświadczony. Następnie będzie można sprawdzić księgę wieczystą i pobrać stosowny formularz wniosku, który znajduje się między innymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Koniecznie trzeba się zapoznać z pouczeniem i dokładnie wypełnić wniosek zgodnie z tym jakie znajdować się tam będą wskazówki. Opłacić należy również wniosek na rachunek bankowy sądu wieczystoksięgowego.

Rachunki znajdują się na stronach internetowych sądów. Opłata za wykreślenie hipoteki będzie się zawsze wiązała z koniecznością zapłacenia 100 złotych. Gdy wszystko zostało skompletowane będzie można wysłać wniosek razem z załącznikami. w ten stosunkowo prosty sposób będzie można doprowadzić do tego, że hipoteka z księgi wieczystej zostanie wykreślona i dzięki temu nasza nieruchomość nie będzie już podlegać pod ewentualne roszczenia wierzyciela.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top