• 24 lipca 2024

Hipoteka na nieruchomości

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest bardzo skutecznym i bezpiecznym sposobem na zapobieganie utracie pieniędzy. Ustanowienie hipoteki wymaga wizyty u notariusza, a wiele osób ma co do niej liczne pytania. W jaki sposób funkcjonuje to zabezpieczenie?

Notariusz

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składa właściciel nieruchomości, zawsze u notariusza. Ma to pewne plusy – notariusz jest fachowcem, który musi zadbać o to, by umowa była spisana poprawnie i bez błędów. Dzięki temu akt notarialny na pewno będzie obowiązywał. Notariusz dopilnuje też wpisania hipoteki do księgi wieczystej, co ostatecznie pieczętuje umowę między wierzycielem, a właścicielem nieruchomości.

Jak to działa?

Hipoteka zajmuje wysokie miejsce w kolejności zaspokajania wierzytelności. Pilniejsze od niej są tylko zapłata za pracę za okres do trzech miesięcy, renta za spowodowanie niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, a także alimenty. Jeśli nierzetelny właściciel nieruchomości ma dużo długów, a pieniądze zyskane przez komornika poprzez sprzedaż nieruchomości nie pokrywają ich całkowicie, wierzyciel hipoteczny ma do nich prawo w pierwszej kolejności. Hipoteka zabezpiecza więc przed sytuacją, w której wierzyciel po prostu nie ma z czego spłacić długu.

Warto wiedzieć, że raz ustanowiona hipoteka obciąża nieruchomość już zawsze, niezależnie od właściciela. To ważne przy kupnie nieruchomości – należy zawsze dokładnie sprawdzać, czy nie jest ona obciążona. Czasem jednak wystarczy wpłacić niewielką względem kosztu nieruchomości kwotę na konto wierzyciela, a hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej. Niekiedy, gdy właściciel nie płaci podatków lub dopuszcza się innych rażących zaniedbań, na nieruchomości zostaje ustanowiona hipoteka przymusowa.

Zabezpieczenie na nieruchomości

Więcej niż jedna hipoteka

Jeśli na jednej nieruchomości ciążą liczne hipoteki, warto uważać – może się zdarzyć tak, że po spłacie pierwszej należności właściciel nieruchomości wpisze kredyt z powrotem do księgi wieczystej, a pozostali wierzyciele nie zostaną przesunięci na górę listy. Oznacza to, że wierzytelność będzie zaspokajana w dalszej kolejności i hipoteka nie zabezpieczy kupującego dostatecznym stopniu. Takie sytuacje nie zdarzają się bardzo często, jednak mogą się zdarzyć – warto więc mieć świadomość.

Opłaty za ustanowienie hipoteki

Pierwszą z opłat podczas tej operacji będzie opłata notarialna. Następnie należy zapłacić za wpisanie hipoteki w księgę wieczystą oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Postawę podatku stanowi wartość zabezpieczonej wierzytelności, a taksa będzie uzależniona od ceny nieruchomości.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top